INFORMACJE DLA NOWOPRZYJĘTYCH

studia niestacjonarne

UWAGA! Ważne! I rok studiów licencjackich i magisterskich

I rok studiów licencjackich

20.10.2018 (sobota) o godz. 13.20 w sali 220 odbędzie się uroczyste ślubowanie w obecności Prodziekana  Wydziału  Filologicznego  ds.  studiów  niestacjonarnych  oraz jakości  kształcenia, dr. hab. prof. UWr Igora Borkowskiego oraz Dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej prof. dr hab. Tomasza Małyszka.

I rok studiów magisterskich

20.10.2018 (sobota) o godz. 8.10 w sali 26 odbędzie się uroczyste ślubowanie w obecności Prodziekana Wydziału  Filologicznego  ds.  studiów  niestacjonarnych  oraz jakości  kształcenia, dr hab. prof. UWr Igora Borkowskiego oraz Dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej prof. dr hab. Tomasza Małyszka.

 


 

Harmonogram zajęć (plan zajęć)

Obowiązkowy zjazd organizacyjny dla studentów I roku studiów zaocznych (I stopnia) w r. akad. 2018/19

Obowiązkowy test kwalifikacyjny z języka obcego dla studentów I roku studiów I i II stopnia w r. akad. 2018/19

Komunikat dot. lektoratu języka obcego dla studentów I roku studiów II stopnia w r. akad. 2018/19

Szkolenie bhp dla studentów/doktorantów w roku akademickim 2018/19

Konto mailowe w domenie uwr.edu.pl

Każdemu nowoprzyjętemu studentowi zakładane jest uniwersyteckie konto mailowe w domenie uwr.edu.pl. Sposób uzyskania dostępu do tego konta opisany jest na stronie

Student jest zobowiązany do korzystania z konta oraz regularnego sprawdzania nadchodzących wiadomości.

Indywidualne konto studenckie w systemie USOSweb Uniwersytetu Wrocławskiego

Każdemu nowoprzyjętemu studentowi zakładane jest także konto studenckie w systemie USOSweb (USOSweb – serwis internetowy oparty na bazie USOS, czyli Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów)

Sposób uzyskania dostępu do tego konta opisany jest mailu rozsyłanym w trakcie procesu rekrutacji, każdy student jest zobowiązany do korzystania z konta.

 Archiwalne

Uroczyste ślubowanie I roku studiów wieczorowych (II stopnia) w r. akad. 2017/18

 

Kalendarz Wydarzeń

Konferencja Deutsche Phraseologie und Parömiologie im Kontakt und Kontrast, 23.-25. Mai 2019

Lehrstuhl für Angewandte Linguistik Institut für Germanische Philologie Universität Wrocław...

Warsztaty teatralne

5.-6.03.2019 – Warsztaty teatralne zorganizowane na warszawskiej germanistyce przez Studencki...

Konferencja „Emotionen in Sprache und Sprechen“

W dn. 26-28 września 2019r. Zakład Języka Niemieckiego oraz Zakład...

Konferencja ‚Zbigniew Herbert – ein Dichter zwischen den Kulturen… Eine Konferenz zur Rezeption seiner Werke’

Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize