ERASMUS +

INFORMACJE OGÓLNE

Program Erasmus+ to kolejna faza największego europejskiego programu stypendialnego realizowanego w latach 2014-2020, który jest kontynuacją poprzednich edycji SOCRATES/ERASMUS i LLP/ERASMUS.

Uczestnikami programu Erasmus+ są:

  • wszystkie 28 państw UE
  • państwa EFTA/EOG: Norwegia, Islandia i Liechtenstein
  • państwa kandydujące do UE: Turcja, Macedonia

Więcej informacji: Biuro Współpracy Międzynarodowej UWr., Agencja Narodowa Erasmus+ w Warszawie, Agencję ds. Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli

W roku akademickim 2014/2015 realizowane są PRZEZ UWr.:

1) Wyjazdy studentów na studia 2) Wyjazdy studentów i absolwentów (do 1 roku po obronie pracy) na praktyki zawodowe 3) Wyjazdy nauczycieli akademickich na tygodniowe wizyty dydaktyczne 4) Wyjazdy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi na tygodniowe wizyty szkoleniowe

W ramach programu Erasmus+ studenci IFG mogą się ubiegać o wyjazdy na studia w innych krajach uczestniczących w programie. Na każdym z trzech poziomów studiów (studia licencjackie, magisterskie i doktorancie) można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Więcej informacji

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą się ubiegać o wyjazdy na praktyki w krajach uczestniczących w programie. Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na praktyce za granicą wynosi 2 miesiące. Praktykę można odbyć:

  • w przedsiębiorstwie/firmie, placówce naukowo-badawczej, organizacji non-profit lub w innej instytucji (muzeum, bibliotece, szpitalu itp.)

Praktyki nie można odbyć w instytucjach:

  • unijnych
  • instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie programami unijnymi
  • ojczystych placówkach dyplomatycznych za granicą (konsulat, ambasada)
  • Więcej informacji

W ramach programu Erasmus+ pracownicy mogą się ubiegać o tygodniowe wizyty dydaktyczne, podczas których zobowiązani są do realizacji 8 godzin zajęć w uczelni goszczącej. Aby ubiegać się o grant należy zgłosić chęć wyjazdu do koordynatora programu w IFG. Sporządzana jest lista wg kolejności zgłoszeń. Wyjazd uzależniony jest od ilości przyznanych IFG miejsc w danym roku akademickim. Wyjazdy należy planować wyłącznie w okresie zajęć dydaktycznych w uczelniach goszczących. Więcej informacji

OFERTA

DOKUMENTY

KONTAKT

dr Anna Gondek
biogram
Tel.+48 71 3752 454
Gabinet 326

Kalendarz Wydarzeń

Tagung ‚Deutsche Narrative zu Russlands Krieg in der Ukraine – Positionen und Gegen-Positionen’

22.02.-24.02.2023, Universität Hannover Finanziert von der VolkswagenStiftung   Veranstalterinnen: Prof....

Kolokwium Lingwistyczne, Spotkanie 32

Szanowni Państwo, nadal rozmawiamy o języku i językoznawstwie. Serdecznie zapraszamy...

Kolokwium Lingwistyczne, Spotkanie 31

Szanowni Państwo, nadal rozmawiamy o języku i językoznawstwie. Serdecznie zapraszamy...

Interkulturelles und Interdisziplinäres in der Phraseologie und Parömiologie

4. Internationale Tagung zur Phraseologie und Parömiologie am Institut für...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize