dr hab. Dariusz Komorowski

Kierownik Pracowni Niemieckojęzycznej Literatury Szwajcarii

Adiunkt w Zakładzie Kultury Krajów Niemieckojęzycznych i Śląska

Gabinet 310, Tel.+48 71 3752 453

SKRÓCONY BIOGRAM

Absolwent germanistyki ze specjalnością niderlandystyki na Uniwersytecie Wrocławskim.

  • 2000 obrona pracy doktorskiej pod tytułem Bewegungsästhetik in den Romanen von Jürg Laederach.
  • Od 2001 roku adiunkt w Zakładzie Kultury Krajów Niemieckojęzycznych i Śląska pod kierownictwem prof. Marka Hałuba.
  • Od 2003 członek Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Od 2005 kierownik Pracowni Niemieckojęzycznej Literatury Szwajcarii przy Instytucie Filologii Germańskiej UWr.
  • Od 2005 roku członek szwajcarskiego Towarzystwa Badań Niemieckojęzycznej Literatury Szwajcarii (Gesellschaft für die Erforschung der Deutschschweizer Literatur).
  • Od 2012 kierownik studiów podyplomowych „Menedżer kultury we współpracy regionów” przy IFG.

PEŁNY BIOGRAM/PUBLIKACJE

Kalendarz Wydarzeń

Konferencja Deutsche Phraseologie und Parömiologie im Kontakt und Kontrast, 23.-25. Mai 2019

Lehrstuhl für Angewandte Linguistik Institut für Germanische Philologie Universität Wrocław...

Konferencja „Emotionen in Sprache und Sprechen“

W dn. 26-28 września 2019r. Zakład Języka Niemieckiego oraz Zakład...

Konferencja ‚Zbigniew Herbert – ein Dichter zwischen den Kulturen… Eine Konferenz zur Rezeption seiner Werke’

Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize