dr Jan Pacholski

Adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Literatury

Gabinet 323, Tel.+48 71 3752 867

SKRÓCONY BIOGRAM

Ur. 1973 we Wrocławiu, germanistykę studiował na Uniwersytecie Wrocławskim, w latach 2000–2004 był doktorantem (w latach 2001 i 2002–2003 stypendystą DAAD na FU Berlin), a od 2005 jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Filologii Germańskiej UWr. W roku 2005 obronił pracę doktorską, poświęconą korespondencjom wojennym Theodora Fontane (promotor Prof. Wojciech Kunicki, recenzenci Prof. Anna Stroka i Prof. Hugo Aust; pracę opublikowano w roku jej obrony), obecnie adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Literatury IFG UWr. Opublikował liczne artykuły i przyczynki w polskich i zagranicznych periodykach naukowych i popularno-naukowych, m.in. „Duitse Kroniek”, „Fontane-Blätter”, „Germanica Wratislaviensia”, „Germanistische Studien”, „Orbis Linguarum”, „Silesia Nova”, „Sudety”, „Zeszyty Kulickie”, oraz w krajowych i zagranicznych tomach pokonferencyjnych i pracach zbiorowych. Autor pierwszej polskojęzycznej monografii na temat życia i twórczości Theodora Fontane (Theodor Fontane – z apteki na Parnas, Wrocław 2014). Współredaktor czterech tomów zbiorowych, redaktor i współredaktor polskich edycji współczesnej poezji niemieckiej, także tłumacz. Główne zainteresowania badawcze: historia literatury i kultury Śląska i krajów ościennych z naciskiem na XVIII i XIX wiek, motyw gór w literaturze (zwłaszcza Sudetów, Harzu, Alp i Szumawy), literackie relacje z podróży (zwłaszcza po Śląsku), literatura doby realizmu, powiązania literatury z muzyką. Przewodniczący Sekcji Polskiej Towarzystwa im. Theodora Fontane i opiekun Studenckiego Koła Naukowego Germanistów UWr.

 PEŁNY BIOGRAM/PUBLIKACJE

Kalendarz Wydarzeń

Konferencja Deutsche Phraseologie und Parömiologie im Kontakt und Kontrast, 23.-25. Mai 2019

Lehrstuhl für Angewandte Linguistik Institut für Germanische Philologie Universität Wrocław...

Konferencja „Emotionen in Sprache und Sprechen“

W dn. 26-28 września 2019r. Zakład Języka Niemieckiego oraz Zakład...

Konferencja ‚Zbigniew Herbert – ein Dichter zwischen den Kulturen… Eine Konferenz zur Rezeption seiner Werke’

Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize