dr Marcelina Kałasznik

Asystent w Zakładzie Języka Niemieckiego

Gabinet 325, Tel.+48 71 3752 500

SKRÓCONY BIOGRAM

 

Wykształcenie:

  • studia licencjackie na kierunku Europeistyka w Uniwersytecie Wrocławskim (2005–2008),
  • studia licencjackie na kierunku Filologia Germańska w Uniwersytecie Wrocławskim (2006–2009),
  • studia magisterskie na kierunku Filologia Germańska ze specjalizacją translatoryczną w Uniwersytecie Wrocławskim (2009–2011),
  • studia magisterskie w Wyższej Szkole Zittau/Görlitz (2011–2012),
  • Studia Podyplomowe Tłumaczy Języka Niemieckiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (2010–2012),
  • Stacjonarne Studia Doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (2011–2016).

10.05.2016 r. – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo na podstawie rozprawy doktorskiej Das Wortfeld ‚Bezeichnungen für bekannte Persönlichkeiten‘ im Fokus der linguistischen Forschung. Eine kontrastive deutsch-polnische Studie, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Iwony Bartoszewicz

Zatrudnienie i działalność organizacyjna:

2014–2016 asystent w Zakładzie Języka Niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego;

od 2016 r. adiunkt w Zakładzie Języka Niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

2014–2019 r. koordynowanie kursów języka niemieckiego prowadzonych w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

2015–2018 koordynowanie i przeprowadzanie egzaminów telc w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

W kadencji 2016–2020 oraz od 2020 członek Zespołu ds. Programów Kształcenia oraz Zespołu ds. Monitorowania Jakości Kształcenia w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego;

Od 2016 r. sekretarz redakcji czasopisma „Linguistische Treffen in Wrocław”;

W 2018 r. i 2019 r. sekretarz wydziałowej komisji rekrutacyjnej;

Od września 2021 r. wykonawca w projekcie Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL;

Udział w komitetach organizacyjnych konferencji z cyklu „Linguistische Treffen in Wrocław” (od 2012 r.), konferencji Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej „Lingwistyka Stosowana – Teoria I Praktyka Dydaktyki” (11.–12.04.2014), 17. Ogólnopolskim Zjeździe Nauczycieli Języka Niemieckiego (19.–21.08.2016), konferencji o tematyce frazeologicznej i paremiologicznej organizowanych przez Zakład Lingwistyki Stosowanej w Instytucie Filologii Germańskiej UWr (od 2017 r.), konferencji „Retoryka a komunikacja. Jak używamy i nadużywamy zasad ars rhetorica?” (18.–19.10.2018), konferencji „Linguistische Juniorentreffen” (od 2018 r.).

Pobyty badawcze:

wrzesień 2009 – marzec 2010 – semestr w Wolnym Uniwersytecie w Berlinie w ramach LLP Erasmus

sierpień – wrzesień 2010 – praktyka w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

październik 2012 – marzec 2013 – praktyka w kancelarii adwokackiej w Berlinie w ramach programu LLP Erasmus

październik 2013 – miesięczny pobyt badawczy w Ruhr-Universität w Bochum

27.09.–2.10.2017 – kwerenda biblioteczna w Technische Universität Dresden

29.11.–2.12.2017 – kwerenda biblioteczna w Ruhr-Universität Bochum

Członkostwo w Polskim Towarzystwie Neofilologicznym, Polskim Towarzystwie Lingwistyki Stosowanej, Stowarzyszeniu Germanistów Polskich, Polskim Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Niemieckiego.

Zainteresowania naukowe:

Zagadnienia z zakresu leksykologii, pragmalingwistyki, socjolingwistyki, lingwistyki tekstu, onomastyki i dydaktyki języka niemieckiego jako obcego.

 

PEŁNY BIOGRAM/PUBLIKACJE

Kalendarz Wydarzeń

Tagung ‚Deutsche Narrative zu Russlands Krieg in der Ukraine – Positionen und Gegen-Positionen’

22.02.-24.02.2023, Universität Hannover Finanziert von der VolkswagenStiftung   Veranstalterinnen: Prof....

Interkulturelles und Interdisziplinäres in der Phraseologie und Parömiologie

4. Internationale Tagung zur Phraseologie und Parömiologie am Institut für...

Tagung: Argumentation, Persuasion und Manipulation in Medientexten und -diskursen, 14.-16.09.2023

Wersja polska poniżej Wir laden Sie zur Teilnahme an der...

Internationale Tagung ‚Fachsprachliche Perspektiven der linguistischen Forschung (= Linguistische Treffen in Wrocław IX)’

Lehrstuhl für Angewandte Linguistik Lehrstuhl für Deutsche Sprache Institut für...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize