dr Tomasz Jabłecki

Adiunkt w Zakładzie Literatury Niemiec, Austrii i Szwajcarii XIX i XX wieku

Adiunkt w Pracowni Badań nad Literaturą i Kulturą Okresu Baroku

Gabinet 319, Tel.+48 71 3752 446

SKRÓCONY BIOGRAM

Tomasz Jabłecki, dr nauk humanist., ur. 1975; 1996–1999: studia filologii germańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim zakończone pracą magisterską: „Der Umgang mit dem Tod im 17. Jahrhundert am Beispiel der Trauergedichte von Benjamin Neukirch“; 1999–2004: studia doktoranckie na Wydziale Filologicznym UWr zakończone obroną pracy doktorskiej (2004) „Benjamin Neukirch (1665–1729) – śląski poeta przełomu wieków XVII i XVIII“; od 2004 adiunkt w Zakładzie literatury niemieckiej, austriackiej i szwajcarskiej XIX i XX w. oraz współpracownik w Pracowni nad Literaturą i Kulturą Baroku; beneficjent kilku grantów badawczych; stypendysta DAAD oraz HAB Wolfenbüttel; członek polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych; zainteresowania badawcze: literatura i kultura śląskiego baroku, satyra, stosunki polsko-niemieckie, recepcja literatury, poezja wykwintna, szkolny teatr protestancki.

PEŁNY BIOGRAM/PUBLIKACJE

Kalendarz Wydarzeń

Kolokwium Lingwistyczne, Spotkanie 38

Szanowni Państwo, w nowym roku akademickim 2023/2024 nadal rozmawiamy o...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize