prof. zw. dr hab. Mirosława Czarnecka

Kierownik Zakładu Literatury Niemiec, Austrii i Szwajcarii XIX i XX wieku

Gabinet 320, Tel.+48 71 3752 447

SKRÓCONY BIOGRAM

Prof. dr hab. Mirosława Czarnecka jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i jako następczyni prof. dra hab. Mariana Szyrockiego kieruje Zakładem Literatury Niemiec, Austrii i Szwajcarii XIX i XX wieku. Jej badania koncentrują się na literaturze śląskiego baroku, literaturze XIX/XX w., badaniach gender, Gerharcie i Carlu Hauptmannie, a także polsko-niemieckich powiązaniach literackich i kulturowych. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa o specjalności historia literatury nadany został Mirosławie Czarneckiej w roku 1997 na podstawie rozprawy nt. Die „verse schwangere” Elysie. Zum Anteil der Frauen an der literarischen Kultur Schlesiens im 17. Jahrhundert. Od roku 1998 była profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 otrzymała naukowy tytuł profesora – profesora zwyczajnego, nadany przez Prezydenta RP.

Mirosława Czarnecka jest od roku 1991 wiceprzewodniczącą Międzynarodowego Towarzystwa im. Andreasa Gryphiusa, jest współwydawcą „Daphnis”, członkiem IVG i Międzynarodowej Komisji do spraw edycji niemieckiej literatury okresu wczesnej nowożytności. Jest współzałożycielką i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa im. Gerharta Hauptmanna i Towarzystwa im J.W. Goethego. W roku 1998 otrzymała za swoją naukową pracę a także zaangażowanie i wkład w polsko-niemieckie porozumienie i wymianę kulturową Nagrodę Georga Dehio. Za swoją książkę pt. „Wieszczki” otrzymała nagrodę indywidualną Ministra Szkolnictwa Wyższego za rok 2004. Za swoje osiągnięcia naukowe, a także za pracę dydaktyczną i organizatorską została odznaczona w roku 2005 przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Profesury zagraniczne: 2000/2001 TU Dresden, 2001/2002 Uniwersytet w Moguncji, 2002 TU Dresden, 2005 Uniwersytet w Graz

PEŁNY BIOGRAM/PUBLIKACJE

Kalendarz Wydarzeń

Otwarte wykłady mistrzowskie prof. dr. dr. Georga Schuppenera w ramach profesury gościnnej IDUB

Szanowni Państwo, na zaproszenie Zakładu Lingwistyki Stosowanej w Instytucie Filologii...

prof. Mary Cosgrove gościnnie w Instytucie Filologii Germańskiej

W dniu 28 lutego wykład gościnny w naszym Instytucie wygłosi prof. Mary Cosgrove...

31. konferencja PTLS, Wrocław, 5-6 kwietnia 2024

Do 31 stycznia 2024 roku można rejestrować się na konferencję...

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka „Linguistische Juniorentreffen in Wrocław IV”, 14–15. listopada 2024

Instytut Filologii Germańskiej Zakład Lingwistyki Stosowanej Zakład Języka Niemieckiego serdecznie...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize