STUDIA LINGUISTICA – Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

STUDIA LINGUISTICA

ISSN 0239-661, ISSN 0137-1169

Czasopismo Studia Linguistica ukazuje się pod patronatem Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Publikacja przygotowywana jest w Wydawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Wydawcami serii są Edyta Błachut, Lesław Cirko oraz Artur Tworek.

Zeszyty ukazują się raz w roku. Manuskrypt przygotowany według wskazówek redakcyjnych wraz z abstraktem należy wysyłać na adres redakcji wroc.linguistica@gmail.com do końca sierpnia każdego roku. W zeszytach Studia Liguistica publikowane są teksty o różnej tematyce językoznawczej, napisane w różnych językach. Redaktorzy zastrzegają sobie prawo doboru nadesłanych tekstów do profilu danego zeszytu.

Opis czasopisma w języku angielskim

Wykaz numerów:  strona czasopisma w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Adres dla czasopisma: slin.sjol.eu

 

 

 

 

 

 

REDAKCJA:

prof. zw. dr hab. Lesław Cirko (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Edyta Błachut (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Artur Tworek (Uniwersytet Wrocławski)

RADA NAUKOWA:

prof. Joachim Ballweg (Mannheim, Heppenheim)

dr hab. prof. UWr Anna Małgorzewicz (Uniwersytet Wrocławski)

prof. Ulrich Engel (Heppenheim)

WARUNKI PUBLIKACJI

PROCEDURA RECENZOWANIA PUBLIKACJI NADSYŁANYCH DO STUDIA LINGUISTICA

Rozpatrywane są wyłącznie teksty spełniające wymogi formalne określone we wskazówkach edycyjnych (patrz link do style sheetu). W pierwszym etapie kwalifikacji zgłoszonych tekstów redaktorzy zastrzegają sobie prawo do ich doboru zgodnego z profilem aktualnie wydawanego zeszytu. Następnie do oceny każdego tekstu redaktorzy powołują dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych. W przypadku tekstów napisanych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora tekstu i/lub jest rodowitym użytkownikiem danego języka obcego. Teksty recenzowane są z zachowaniem zasady anonimowości. Aktualna lista recenzentów współpracujących znajduje się na stronie internetowej Studia Linguistica. Recenzja ma formę pisemną i zawiera rekomendację dotyczącą publikacji artykułu. Ostateczną decyzję o przyjęciu do druku pozytywnie zrecenzowanego tekstu podejmuje zespół redakcyjny po zasięgnięciu opinii rady naukowej.

RECENZENCI WSPÓŁPRACUJĄCY ZE STUDIA LINGUISTICA:

ZAŁĄCZNIKI

DLA AUTORÓW

ISSN 0239-661, ISSN 0137-1169

Proszę zapoznać się z informacjami opublikowanymi poniżej.

 

 

 

 

KONTAKT

ISSN 0239-661, ISSN 0137-1169

adres e-mail redakcji:

wroc.linguistica@gmail.com

 

  • TEL. +48 71 3752 801

 

Kalendarz Wydarzeń

Konferencja językoznawcza „Markiertheit, Markers. Phänomene im syntaktischen, semantischen und pragmatischen Bereich”

Rundbrief          

Międzynarodowa konferencja TRANSLATON 1: Współczesne paradygmaty badań translatorycznych. Szanse i wyzwania

Translaton 1: Current paradigms in research on translation and interpreting. Opportunities...

Międzynarodowa konferencja Retoryka a komunikacja. Jak używamy i nadużywamy zasad ars rhetorica?

Zakład Języka Niemieckiego oraz Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych...

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka Linguistische Juniorentreffen in Wrocław I

Doktoranckie Koło Naukowe Germanistów i Językoznawcze Koło Naukowe Germanistów, działające...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize