KADRA

OPIS

Kadrę dydaktyczna tworzą pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytutu Filologii Germańskiej, Instytutu Filologii Polskiej, Szkoły Prawa Niemieckiego, Pracowni Nauczania Prawa w Językach Obcych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii) oraz wykładowcy innych polskich i zagranicznych uczelni. Pracownicy dydaktyczni naszych studiów to badacze w różnych dyscyplinach naukowych. Są wśród nich reprezentanci językoznawstwa i literaturoznawstwa germanistycznego, językoznawstwa polonistycznego, translatorycy, specjaliści w dziedzinie prawa polskiego i niemieckiego. Naukowcy ci swoją wiedzę łączą z bogatym doświadczeniem w zakresie dokonywania tłumaczeń różnego typu. Mamy w naszym zespole m.in. tłumaczy tekstów specjalistycznych (np. prawnych i prawniczych, medycznych, finansowych), użytkowych, prasowych, literackich, tłumaczy ustnych konsekutywnych i symultanicznych, tłumaczy przysięgłych oraz członków Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS.

Prowadzenie zajęć dydaktycznych powierzamy również pracownikom biur tłumaczeniowych, tłumaczom przysięgłym i specjalistycznym.

Organizowane każdego roku gościnne wykłady, warsztaty i seminaria prowadzą wykładowcy polskich i zagranicznych uczelni, tłumacze specjalistyczni i członkowie stowarzyszeń zrzeszających tłumaczy.

KADRA DYDAKTYCZNA

 • prof. zw. dr hab. Wojciech Kunicki (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Germańskiej)
 • prof. dr Fred Schulz (Hochschule Zittau/Görlitz)
 • prof. dr hab. Lech Zieliński (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, tłumacz przysięgły)
 • prof. UP dr hab. Artur D. Kubacki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, tłumacz przysięgły)
 • dr hab. prof. UWr Anna Małgorzewicz (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Germańskiej)
 • dr hab. prof. UWr Artur Tworek (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Germańskiej)
 • dr Agnieszka Malicka (Uniwersytet Wrocławski, Szkoła Prawa Niemieckiego, Pracownia Nauczania Prawa w Językach Obcych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii)
 • dr hab. Joanna Szczęk (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Germańskiej)
 • dr hab. Monika Zaśko-Zielińska (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Polskiej)
 • dr Patricia Hartwich (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Germańskiej; tłumacz tekstów specjalistycznych, użytkowych, scenariuszy filmowych)
 • mgr Kwiryna Proczkowska (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Germańskiej)
 • mgr Monika Wacławczyk (tłumacz przysięgły)

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Wykład gościnny: Perspektiven zum Thema (In)direktheit im Kontext von interkultureller Interaktion

Szanowni Państwo, Zakład Lingwistyki Stosowanej IFG UWr zaprasza na wykład...

Aktuelle Trends in der phraseologischen und parömiologischen Forschung weltweit

27.-29. Mai 2021 Lehrstuhl für Angewandte Linguistik Institut für Germanische...

Linguistische Treffen in Wrocław VIII

Internationale Tagung Soziologische, pragmatische und kulturelle Forschungsperspektiven in Sprache und...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize