STYPENDIA RZĄDU DUŃSKIEGO

Nauka języka obcego, w szczególności języka duńskiego, powinna być powiązana z bezpośrednim kontaktem z komunikacją w gronie native-speakerów. Nasza pracownia korzysta m. in. z dofinansowania do wyjazdów do szkół językowych na terenie północnych Niemiec i Danii (tzw. Ludowych Szkół Wyższych ‘Folkehøjskolene’) w trakcie roku akademickiego oraz na wakacyjne kursy językowe.

Stypendia na wyjazdy do Danii funduje duńskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Ministeriet for Forskning, Innovationog og Videregående Uddannelser:fivu.dk)

Od dnia 1. października 2013 roku dwa departamenty tego ministerstwa odpowiedzialne za organizację i wspieranie wykształcenia połączyły się w jeden o nazwie Zarząd Kształcenia Ustawicznego (Styrelsen for Videregående Uddannelser), którego dyrektorem został Lars Beer Nielsen.

Podjednostką organizacyjną bezpośrednio nadzorującą naukę języka duńskiego jest Zarząd Lektoratów Języka Duńskiego („Lektoratsudvalget”).

Nauka w „Folkehøjskolene” polega na aktywnym rozwijaniu zainteresowań kursantów w zakresie różnego rodzaju rzemiosł, sztuki oraz języka duńskiego. Kursanci mieszkają i uczą się na terenie szkoły, a swoimi nowo zdobytymi umiejętnościami dzielą się z uczestnikami kursów w równoległych tego typu szkołach. Rodzaj rozwijanych umiejętności zależy każdorazowo od wyboru szkoły.

Ostatnio najczęściej wybieraną przez naszych studentów formą spędzenia wolnego czasu połączoną z intensywną i zorganizowana nauka języka duńskiego są jednak wakacyjne kursy językowe. Kursy o czasie trwania ok. 3 tygodni w miesiącach lipiec-sierpień organizowane są równolegle w kilku ośrodkach szkoleniowych, w tym też uniwersytetach, na terenie Zelandii i Jutlandii. Nauka polega na uczestniczeniu w codziennej w nauce języka duńskiego przed południem oraz udziale w wykładach w języku angielskim o tematyce kulturowej i krajoznawczej po południu. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują stosowne certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności. Kursy te stanowią doskonałe uzupełnienie i rozwinięcie umiejętności językowych zdobytych w kraju.

Aplikacje na wyjazd do Ludowych Szkół Wyższych oraz na wakacyjne kursy językowe należy po otrzymaniu opinii od swojego nauczyciela języka duńskiego składać przez podaną wyżej stronę internetową Ministerstwa. Procedura aplikacyjna w sprawach wyjazdu w danym roku kalendarzowym uruchamiana jest w pierwszych miesiącach tego roku. Na naszej stronie internetowej ogłoszenie w tej sprawie pojawi się pod koniec semestru zimowego 2014/2015.

 

KONTAKT

dr Józef Jarosz
biogram
Tel.+48 71 3752 240
Stypendia Rządu Duńskiego

Kalendarz Wydarzeń

Tagung ‚Deutsche Narrative zu Russlands Krieg in der Ukraine – Positionen und Gegen-Positionen’

22.02.-24.02.2023, Universität Hannover Finanziert von der VolkswagenStiftung   Veranstalterinnen: Prof....

Kolokwium Lingwistyczne, Spotkanie 32

Szanowni Państwo, nadal rozmawiamy o języku i językoznawstwie. Serdecznie zapraszamy...

Kolokwium Lingwistyczne, Spotkanie 31

Szanowni Państwo, nadal rozmawiamy o języku i językoznawstwie. Serdecznie zapraszamy...

Interkulturelles und Interdisziplinäres in der Phraseologie und Parömiologie

4. Internationale Tagung zur Phraseologie und Parömiologie am Institut für...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize