TRANSLATORYCZNE KOŁO NAUKOWE GERMANISTÓW

OPIS

Translatoryczne Koło Naukowe Germanistów zrzesza studentów zainteresowanych różnorodnymi formami translacji i chcących spróbować swoich sił w tłumaczeniach. Koło zajmuje się popularyzowaniem historii mieszkańców Dolnego Śląska przed wysiedleniami po II wojnie światowej poprzez wydawanie ich wspomnień przetłumaczonych na język polski. Działalność Koła nie zawęża się jednak do wydawania książek. Aktywnie uczestniczymy również w konferencjach naukowych, dbając o gości konferencyjnych i wygłaszając referaty. Organizujemy także spotkania ze specjalistami w dziedzinie translatoryki, którzy odkrywają przed zainteresowanymi tajniki swojej pracy. Wiedzę przekazaną przez doświadczonych tłumaczy staramy się przełożyć na praktykę podczas warsztatów translatorycznych, wyjazdów i obozów organizowanych przy współpracy z innymi kołami naukowymi, działającymi nie tylko przy Instytucie Filologii Germańskiej, ale także przy innych ośrodkach badawczych w Polsce i zagranicą. Staramy się również współpracować z wszelkiego rodzaju placówkami kulturalnymi i naukowymi w kraju i poza jego granicami.

Działalność Koła ma na celu rozpowszechnianie i zmienianie postrzegania przez społeczeństwo zawodu tłumacza oraz pogłębianie wiedzy studentów i innych osób wiążących swoją przyszłość z tym zawodem. Poprzez nawiązane współprace i wychodzenie do społeczeństwa chcemy promować także naszą uczelnię i nasz Instytut oraz silniej zintegrować środowisko studenckie i naukowe.

Chcielibyśmy pokazać, że praca tłumacza jako pośrednika międzykulturowego jest nieodzowna w zjednoczonej Europie

Wszystkich chętnych do współpracy serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z nami. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje.

PRZEWODNICZĄCY KOŁA

  • Paulina Szymaniak – Przewodniczący
  • Zuzanna Mizera – Zastępca przewodniczącego
  • Martyna Bunk – Sekretarz

e-mail: kolo.translatoryka@gmail.com

KONTAKT

dr hab., prof. UWr Anna Małgorzewicz
biogram
Tel.+48 71 3752 452
Gabinet 330

Kalendarz Wydarzeń

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka Linguistische Juniorentreffen in Wrocław III

  Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka         Forum junger Wissenschaftler der Gesellschaft...

Interkulturelles und Interdisziplinäres in der Phraseologie und Parömiologie

4. Internationale Tagung zur Phraseologie und Parömiologie am Institut für...

Tagung: Argumentation, Persuasion und Manipulation in Medientexten und -diskursen, 14.-16.09.2023

Wir laden Sie zur Teilnahme an der 9. Internationalen Tagung...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize