Program „Fremdsprachenassistentinnen und Fremdsprachenassistenten in Deutschland”

Zapraszamy na spotkanie, podczas którego gość naszego Instytutu Hans-Jürgen Schmidt (LANDESAMT FÜR SCHULE UND BILDUNG, BAUTZEN)

przedstawi program „Fremdsprachenassistentinnen und Fremdsprachenassistenten in Deutschland”
Termin: 15 marca 2018 r. (czwartek)
Godz.: 9.45-10.45
Miejsce: s. 205
Anna Małgorzewicz
Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych
Instytutu Filologii Germańskiej

Kalendarz Wydarzeń

Konferencja Deutsche Phraseologie und Parömiologie im Kontakt und Kontrast, 23.-25. Mai 2019

Lehrstuhl für Angewandte Linguistik Institut für Germanische Philologie Universität Wrocław...

Konferencja „Emotionen in Sprache und Sprechen“

W dn. 26-28 września 2019r. Zakład Języka Niemieckiego oraz Zakład...

Konferencja ‚Zbigniew Herbert – ein Dichter zwischen den Kulturen… Eine Konferenz zur Rezeption seiner Werke’

Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize