Zakład Literatury Niemieckiej do roku 1848

Pomimo niewielkiej liczby osób tworzących zakład i ostrej cezury wpisanej w jego nazwę, jesteśmy wszechstronni. W ramach kursowego wykładu i ćwiczeń z literatury niemieckiej przybliżamy studentom pierwszego roku niemiecką twórczość literacką od jej początków po okres największej świetności – romantyzmu i klasyki weimarskiej. W badaniach własnych zajmujemy się częściowo także literaturą tych epok, ale również pisarzami współczesnymi, okresem III Rzeszy, śląską literaturą regionalną spisaną w dialekcie, filozofią niemiecką, transferem kulturowym, a ostatnio bardzo intensywnie i kolektywnie historią nauki. Stałym elementem działalności zakładu są także liczne projekty translatorskie.

KIEROWNIK

prof. zw. dr hab. Wojciech Kunicki
 Biogram
 E-MAIL: kunicki@uni.wroc.pl
  Tel.+48 71 3752 455
 Gabinet 317

Pracownicy

Kalendarz Wydarzeń

Konferencja językoznawcza „Markiertheit, Markers. Phänomene im syntaktischen, semantischen und pragmatischen Bereich”

Rundbrief          

Międzynarodowa konferencja TRANSLATON 1: Współczesne paradygmaty badań translatorycznych. Szanse i wyzwania

Translaton 1: Current paradigms in research on translation and interpreting. Opportunities...

Międzynarodowa konferencja Retoryka a komunikacja. Jak używamy i nadużywamy zasad ars rhetorica?

Zakład Języka Niemieckiego oraz Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych...

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka Linguistische Juniorentreffen in Wrocław I

Doktoranckie Koło Naukowe Germanistów i Językoznawcze Koło Naukowe Germanistów, działające...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize