Zakład Literatury Niemieckiej do roku 1848

Pomimo niewielkiej liczby osób tworzących zakład i ostrej cezury wpisanej w jego nazwę, jesteśmy wszechstronni. W ramach kursowego wykładu i ćwiczeń z literatury niemieckiej przybliżamy studentom pierwszego roku niemiecką twórczość literacką od jej początków po okres największej świetności – romantyzmu i klasyki weimarskiej. W badaniach własnych zajmujemy się częściowo także literaturą tych epok, ale również pisarzami współczesnymi, okresem III Rzeszy, śląską literaturą regionalną spisaną w dialekcie, filozofią niemiecką, transferem kulturowym, a ostatnio bardzo intensywnie i kolektywnie historią nauki. Stałym elementem działalności zakładu są także liczne projekty translatorskie.

KIEROWNIK

prof. zw. dr hab. Wojciech Kunicki
 Biogram
 E-MAIL: kunicki@uni.wroc.pl
  Tel.+48 71 3752 455
 Gabinet 317

Pracownicy

Kalendarz Wydarzeń

Konferencja Deutsche Phraseologie und Parömiologie im Kontakt und Kontrast, 23.-25. Mai 2019

Lehrstuhl für Angewandte Linguistik Institut für Germanische Philologie Universität Wrocław...

Warsztaty teatralne

5.-6.03.2019 – Warsztaty teatralne zorganizowane na warszawskiej germanistyce przez Studencki...

Konferencja „Emotionen in Sprache und Sprechen“

W dn. 26-28 września 2019r. Zakład Języka Niemieckiego oraz Zakład...

Konferencja ‚Zbigniew Herbert – ein Dichter zwischen den Kulturen… Eine Konferenz zur Rezeption seiner Werke’

Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize