Zakład Języka Niemieckiego

PROFIL BADAWCZY ZAKŁADU

Badania z zakresu historii języka i retoryki (w tym dorobków naukowych wybitnych postaci z tego zakresu), fonologii, gramatyki i leksykologii języka niemieckiego (także dialekty, języki specjalistyczne), glottodydaktyki, językoznawstwa kontrastywnego ( w tym korpusowe, podsystemowe, translatoryka i translatologia, pewne aspekty badań historycznych), pragmalingwistyki i retoryki, badania o charakterze interdyscyplinarnym.


PROREKTOR DS. NAUKI

KIEROWNIK

prof. zw. dr hab. Iwona Bartoszewicz
biogram
Tel.+48 71 3752 444
Gabinet 318

PRACOWNICY

DOKTORANTKA

Kalendarz Wydarzeń

Konferencja Deutsche Phraseologie und Parömiologie im Kontakt und Kontrast, 23.-25. Mai 2019

Lehrstuhl für Angewandte Linguistik Institut für Germanische Philologie Universität Wrocław...

Warsztaty teatralne

5.-6.03.2019 – Warsztaty teatralne zorganizowane na warszawskiej germanistyce przez Studencki...

Konferencja „Emotionen in Sprache und Sprechen“

W dn. 26-28 września 2019r. Zakład Języka Niemieckiego oraz Zakład...

Konferencja ‚Zbigniew Herbert – ein Dichter zwischen den Kulturen… Eine Konferenz zur Rezeption seiner Werke’

Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize