Zakład Języka Niemieckiego

PROFIL BADAWCZY ZAKŁADU

Badania z zakresu historii języka i retoryki (w tym dorobków naukowych wybitnych postaci z tego zakresu), fonologii, gramatyki i leksykologii języka niemieckiego (także dialekty, języki specjalistyczne), glottodydaktyki, językoznawstwa kontrastywnego ( w tym korpusowe, podsystemowe, translatoryka i translatologia, pewne aspekty badań historycznych), pragmalingwistyki i retoryki, badania o charakterze interdyscyplinarnym.


KIEROWNIK

 

prof. zw. dr hab. Iwona Bartoszewicz
biogram
Tel.+48 71 3752 444
Gabinet 318

PRACOWNICY

DOKTORANCI

Kalendarz Wydarzeń

Konferencja językoznawcza „Markiertheit, Markers. Phänomene im syntaktischen, semantischen und pragmatischen Bereich”

Rundbrief          

Międzynarodowa konferencja TRANSLATON 1: Współczesne paradygmaty badań translatorycznych. Szanse i wyzwania

Translaton 1: Current paradigms in research on translation and interpreting. Opportunities...

Międzynarodowa konferencja Retoryka a komunikacja. Jak używamy i nadużywamy zasad ars rhetorica?

Zakład Języka Niemieckiego oraz Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych...

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka Linguistische Juniorentreffen in Wrocław I

Doktoranckie Koło Naukowe Germanistów i Językoznawcze Koło Naukowe Germanistów, działające...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize