Zakład Kultury Krajów Niemieckojęzycznych i Śląska

OPIS

Zakład Kultury Krajów Niemieckojęzycznych i Śląska realizuje zadania wynikające z kulturoznawczego spektrum germanistyki. Wobec aktualnych wyzwań związanych z tożsamością zbiorową profil Zakładu określają kulturoznawcze teorie tożsamości i pamięci oraz założenia germanistyki interkulturowej. Główny zakres naszych zainteresowań wyznaczają europejskie, narodowe i regionalne mental maps ze szczególnym uwzględnieniem dynamicznych procesów ich wzajemnych uwarunkowań oraz porównywania własnej i obcej tożsamości.

Nasz program badawczy i dydaktyczny obejmuje następujące obszary tematyczne: teoria kultury, germanistyka interkulturowa, kraje niemieckojęzyczne i ich kultura (narodowe i regionalne fenomeny kulturowe: tendencje rozwojowe, kontynuacje i dyskontynuacje), stosunki kulturowe Polski z Niemcami, Austrią i Szwajcarią, stereotypy, Śląsk jako europejska przestrzeń kulturowa, studia europeistyczne, zarządzanie dla kultury, kształcenie multiplikatorów dla potrzeb współpracy międzynarodowej.


KIEROWNIK

prof. dr hab. dr h.c. Marek Hałub
biogram
Tel.+48 71 3752 453
Gabinet 310

WSPÓŁPRACOWNICY

Kalendarz Wydarzeń

31. konferencja PTLS, Wrocław, 5-6 kwietnia 2024

Do 31 stycznia 2024 roku można rejestrować się na konferencję...

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka „Linguistische Juniorentreffen in Wrocław IV”, 14–15. listopada 2024

Instytut Filologii Germańskiej Zakład Lingwistyki Stosowanej Zakład Języka Niemieckiego serdecznie...

Internationale und interdisziplinäre Tagung: Die kulinarische Welt in Sprache, Kultur und Literatur II

    Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize