dr Jan Pacholski

Adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Literatury

Gabinet 323, Tel.+48 71 3752 867

SKRÓCONY BIOGRAM

Ur. 1973 we Wrocławiu, germanistykę studiował na Uniwersytecie Wrocławskim, w latach 2000–2004 był doktorantem (w latach 2001 i 2002–2003 stypendystą DAAD na FU Berlin), a od 2005 jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Filologii Germańskiej UWr. W roku 2005 obronił pracę doktorską, poświęconą korespondencjom wojennym Theodora Fontane (promotor Prof. Wojciech Kunicki, recenzenci Prof. Anna Stroka i Prof. Hugo Aust; pracę opublikowano w roku jej obrony), obecnie adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Literatury IFG UWr. Opublikował liczne artykuły i przyczynki w polskich i zagranicznych periodykach naukowych i popularno-naukowych, m.in. „Duitse Kroniek”, „Fontane-Blätter”, „Germanica Wratislaviensia”, „Germanistische Studien”, „Orbis Linguarum”, „Silesia Nova”, „Sudety”, „Zeszyty Kulickie”, oraz w krajowych i zagranicznych tomach pokonferencyjnych i pracach zbiorowych. Autor pierwszej polskojęzycznej monografii na temat życia i twórczości Theodora Fontane (Theodor Fontane – z apteki na Parnas, Wrocław 2014). Współredaktor czterech tomów zbiorowych, redaktor i współredaktor polskich edycji współczesnej poezji niemieckiej, także tłumacz. Główne zainteresowania badawcze: historia literatury i kultury Śląska i krajów ościennych z naciskiem na XVIII i XIX wiek, motyw gór w literaturze (zwłaszcza Sudetów, Harzu, Alp i Szumawy), literackie relacje z podróży (zwłaszcza po Śląsku), literatura doby realizmu, powiązania literatury z muzyką. Przewodniczący Sekcji Polskiej Towarzystwa im. Theodora Fontane i opiekun Studenckiego Koła Naukowego Germanistów UWr.

 PEŁNY BIOGRAM/PUBLIKACJE

Kalendarz Wydarzeń

Internationale wissenschaftliche Tagung „Die Rezeption Johannes Schefflers in den europäischen Nationalliteraturen vom 17. bis zum 21. Jahrhundert“

Institut für Germanistik der Universität Wrocław   Lehrstuhl für Literatur...

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka „Linguistische Juniorentreffen in Wrocław IV”, 14–15. listopada 2024

Instytut Filologii Germańskiej Zakład Lingwistyki Stosowanej Zakład Języka Niemieckiego serdecznie...

Internationale und interdisziplinäre Tagung: Die kulinarische Welt in Sprache, Kultur und Literatur II

    Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize