dr hab. prof. UWr Józef Jarosz

Kierownik Pracowni Skandynawistyki

Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Języka Niemieckiego

Gabinet 202, Tel.+48 71 3752 240

SKRÓCONY BIOGRAM

Studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim (1987-1993), studia doktoranckie w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego (2002-2006), temat rozprawy: Duńskie i niemieckie ekwiwalenty tłumaczeniowe polskich przyimków we frazach temporalnych; od 2006 asystent, od 2007 adiunkt w Zakładzie Języka Niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, od 2012 kierownik Pracowni Skandynawistyki w IFG UWr.

Badania naukowe z zakresu teorii i praktyki przekładu, duńskiej i niemieckiej epigrafiki nagrobnej, lingwistyki tekstu i stylistyki, duńskiej i niemieckiej frazeologii, paremiologii i paremiografii, historii badań skandynawistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim, stosunków naukowych i kulturalnych między Śląskiem i Skandynawią.

Stypendysta Programu TEMPUS (Aarhus 1992), Fundacji Roberta Boscha (Lipsk 1999), stypendia w ramach umowy o wymianie kulturalnej z Królestwem Danii (Kopenhaga 2005-2006, Helsingor 2007, Kopenhaga 2009, Kopenhaga 2012), Fundacji im. Viggo Brondala (2008), umów partnerskich (Bochum 2010, 2013, 2014), Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (Lipsk 2013) oraz Hermann-Niermann-Stiftung (Würzburg 2014/2015).

 PEŁNY BIOGRAM/PUBLIKACJE

 

Kolokwium Lingwistyczne

 

Kalendarz Wydarzeń

Internationale wissenschaftliche Tagung „Die Rezeption Johannes Schefflers in den europäischen Nationalliteraturen vom 17. bis zum 21. Jahrhundert“

Institut für Germanistik der Universität Wrocław   Lehrstuhl für Literatur...

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka „Linguistische Juniorentreffen in Wrocław IV”, 14–15. listopada 2024

Instytut Filologii Germańskiej Zakład Lingwistyki Stosowanej Zakład Języka Niemieckiego serdecznie...

Internationale und interdisziplinäre Tagung: Die kulinarische Welt in Sprache, Kultur und Literatur II

    Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize