dr Marcelina Kałasznik

Asystent w Zakładzie Języka Niemieckiego

Gabinet 325, Tel.+48 71 3752 500

SKRÓCONY BIOGRAM

 

Wykształcenie:

  • studia licencjackie na kierunku Europeistyka w Uniwersytecie Wrocławskim (2005–2008),
  • studia licencjackie na kierunku Filologia Germańska w Uniwersytecie Wrocławskim (2006–2009),
  • studia magisterskie na kierunku Filologia Germańska ze specjalizacją translatoryczną w Uniwersytecie Wrocławskim (2009–2011),
  • studia magisterskie w Wyższej Szkole Zittau/Görlitz (2011–2012),
  • Studia Podyplomowe Tłumaczy Języka Niemieckiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (2010–2012),
  • Stacjonarne Studia Doktoranckie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (2011–2016).

10.05.2016 r. – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo na podstawie rozprawy doktorskiej Das Wortfeld ‚Bezeichnungen für bekannte Persönlichkeiten‘ im Fokus der linguistischen Forschung. Eine kontrastive deutsch-polnische Studie, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Iwony Bartoszewicz

Zatrudnienie i działalność organizacyjna:

2014–2016 asystent w Zakładzie Języka Niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego;

od 2016 r. adiunkt w Zakładzie Języka Niemieckiego w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

2014–2019 r. koordynowanie kursów języka niemieckiego prowadzonych w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

2015–2018 koordynowanie i przeprowadzanie egzaminów telc w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

W kadencji 2016–2020 oraz od 2020 członek Zespołu ds. Programów Kształcenia oraz Zespołu ds. Monitorowania Jakości Kształcenia w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego;

Od 2016 r. sekretarz redakcji czasopisma „Linguistische Treffen in Wrocław”;

W 2018 r. i 2019 r. sekretarz wydziałowej komisji rekrutacyjnej;

Od września 2021 r. wykonawca w projekcie Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL;

Udział w komitetach organizacyjnych konferencji z cyklu „Linguistische Treffen in Wrocław” (od 2012 r.), konferencji Polskiego Towarzystwa Lingwistyki Stosowanej „Lingwistyka Stosowana – Teoria I Praktyka Dydaktyki” (11.–12.04.2014), 17. Ogólnopolskim Zjeździe Nauczycieli Języka Niemieckiego (19.–21.08.2016), konferencji o tematyce frazeologicznej i paremiologicznej organizowanych przez Zakład Lingwistyki Stosowanej w Instytucie Filologii Germańskiej UWr (od 2017 r.), konferencji „Retoryka a komunikacja. Jak używamy i nadużywamy zasad ars rhetorica?” (18.–19.10.2018), konferencji „Linguistische Juniorentreffen” (od 2018 r.).

Pobyty badawcze:

wrzesień 2009 – marzec 2010 – semestr w Wolnym Uniwersytecie w Berlinie w ramach LLP Erasmus

sierpień – wrzesień 2010 – praktyka w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

październik 2012 – marzec 2013 – praktyka w kancelarii adwokackiej w Berlinie w ramach programu LLP Erasmus

październik 2013 – miesięczny pobyt badawczy w Ruhr-Universität w Bochum

27.09.–2.10.2017 – kwerenda biblioteczna w Technische Universität Dresden

29.11.–2.12.2017 – kwerenda biblioteczna w Ruhr-Universität Bochum

Członkostwo w Polskim Towarzystwie Neofilologicznym, Polskim Towarzystwie Lingwistyki Stosowanej, Stowarzyszeniu Germanistów Polskich, Polskim Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Niemieckiego.

Zainteresowania naukowe:

Zagadnienia z zakresu leksykologii, pragmalingwistyki, socjolingwistyki, lingwistyki tekstu, onomastyki i dydaktyki języka niemieckiego jako obcego.

 

PEŁNY BIOGRAM/PUBLIKACJE

Kalendarz Wydarzeń

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka „Linguistische Juniorentreffen in Wrocław IV”, 14–15. listopada 2024

Instytut Filologii Germańskiej Zakład Lingwistyki Stosowanej Zakład Języka Niemieckiego serdecznie...

Internationale und interdisziplinäre Tagung: Die kulinarische Welt in Sprache, Kultur und Literatur II

    Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize