prof. zw. dr hab. Lucjan Puchalski

Kierownik Zakładu Literatury Austriackiej

Gabinet 304, Tel.+48 71 3752 718

SKRÓCONY BIOGRAM

Po uzyskaniu doktoratu w roku 1987 poświęconego literaturze Republiki Weimarskiej (Kabaretowy świat. Estetyczne dziedzictwo kabaretu w literaturze Republiki Weimarskiej, Wrocław 1991) publikacje w polskich, niemieckich i austriackich czasopismach fachowych na temat niemieckiego oświecenia i romantyzmu oraz polsko-niemieckich związków literackich. W latach 90tych pobyty badawcze w RFN (Ruhr-Universität Bochum) i w Austrii (Universität Wien) oraz współpraca z austriackimi instytucjami naukowymi (Ost- und Südosteuropa-Institut, Fonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung). W latach 1994-1995 stypendium im. Lise Meitner (Wiedeń), a w latach 1996-97 roczny kontrakt na Uniwersytecie Wiedeńskim (Dienstvertrag) związany z realizacją autorskiego projektu badawczego. Od roku 1997 członek międzynarodowej Rady Naukowej (Wissenschaftlicher Beirat) ukazującego się w Wiedniu interdyscyplinarnego czasopisma „Österreichische Osthefte”. W roku 2001 habilitacja na podstawie pracy Imaginärer Name Österreich. Der literarische Österreichbegriff an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert (Wien-Köln-Weimar 2000). Uczestnictwo w międzynarodowych programach badawczych: „Orte des Gedächtnisses” (Austriacka Akademia Nauk) oraz „Moderne – Wien und Zentraleuropa um 1900” (Spezialforschungsbereich Uniwersytet Graz). W semestrze zimowym 2003/04 profesura gościnna w Karl-Franzens-Universität w Grazu. Po roku 2005 intensywna współpraca z Kommission für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte Austriackiej Akademii Nauk, umożliwiająca m.in. pobyty badawcze w Wiedniu. Efektem tych kontaktów były liczne publikacje ukazujące się w Austrii oraz tom zawierający teksty źródłowe ilustrujące problematykę tożsamości austriackiej: Ausgewählte Quellen im Diskursfeld Identitäten. Österreich (Wrocław 2009). W roku 2007 utworzenie i objęcie kierownictwa Zakładu Literatury Austriackiej w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2011 publikacja pracy Oświecenie po austriacku. Świat przedstawiony w operach Wolfganga Amadeusza Mozarta (Wrocław). W październiku 2012 roku uzyskanie tytułu profesora nauk humanistycznych.

PEŁNY BIOGRAM/PUBLIKACJE

Kalendarz Wydarzeń

Internationale wissenschaftliche Tagung „Die Rezeption Johannes Schefflers in den europäischen Nationalliteraturen vom 17. bis zum 21. Jahrhundert“

Institut für Germanistik der Universität Wrocław   Lehrstuhl für Literatur...

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka „Linguistische Juniorentreffen in Wrocław IV”, 14–15. listopada 2024

Instytut Filologii Germańskiej Zakład Lingwistyki Stosowanej Zakład Języka Niemieckiego serdecznie...

Internationale und interdisziplinäre Tagung: Die kulinarische Welt in Sprache, Kultur und Literatur II

    Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize