prof. zw. dr hab. Lucjan Puchalski

Kierownik Zakładu Literatury Austriackiej

Gabinet 304, Tel.+48 71 3752 718

SKRÓCONY BIOGRAM

Po uzyskaniu doktoratu w roku 1987 poświęconego literaturze Republiki Weimarskiej (Kabaretowy świat. Estetyczne dziedzictwo kabaretu w literaturze Republiki Weimarskiej, Wrocław 1991) publikacje w polskich, niemieckich i austriackich czasopismach fachowych na temat niemieckiego oświecenia i romantyzmu oraz polsko-niemieckich związków literackich. W latach 90tych pobyty badawcze w RFN (Ruhr-Universität Bochum) i w Austrii (Universität Wien) oraz współpraca z austriackimi instytucjami naukowymi (Ost- und Südosteuropa-Institut, Fonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung). W latach 1994-1995 stypendium im. Lise Meitner (Wiedeń), a w latach 1996-97 roczny kontrakt na Uniwersytecie Wiedeńskim (Dienstvertrag) związany z realizacją autorskiego projektu badawczego. Od roku 1997 członek międzynarodowej Rady Naukowej (Wissenschaftlicher Beirat) ukazującego się w Wiedniu interdyscyplinarnego czasopisma „Österreichische Osthefte”. W roku 2001 habilitacja na podstawie pracy Imaginärer Name Österreich. Der literarische Österreichbegriff an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert (Wien-Köln-Weimar 2000). Uczestnictwo w międzynarodowych programach badawczych: „Orte des Gedächtnisses” (Austriacka Akademia Nauk) oraz „Moderne – Wien und Zentraleuropa um 1900” (Spezialforschungsbereich Uniwersytet Graz). W semestrze zimowym 2003/04 profesura gościnna w Karl-Franzens-Universität w Grazu. Po roku 2005 intensywna współpraca z Kommission für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte Austriackiej Akademii Nauk, umożliwiająca m.in. pobyty badawcze w Wiedniu. Efektem tych kontaktów były liczne publikacje ukazujące się w Austrii oraz tom zawierający teksty źródłowe ilustrujące problematykę tożsamości austriackiej: Ausgewählte Quellen im Diskursfeld Identitäten. Österreich (Wrocław 2009). W roku 2007 utworzenie i objęcie kierownictwa Zakładu Literatury Austriackiej w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2011 publikacja pracy Oświecenie po austriacku. Świat przedstawiony w operach Wolfganga Amadeusza Mozarta (Wrocław). W październiku 2012 roku uzyskanie tytułu profesora nauk humanistycznych.

PEŁNY BIOGRAM/PUBLIKACJE

Kalendarz Wydarzeń

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka „Linguistische Juniorentreffen in Wrocław IV”, 14–15. listopada 2024

Instytut Filologii Germańskiej Zakład Lingwistyki Stosowanej Zakład Języka Niemieckiego serdecznie...

Internationale und interdisziplinäre Tagung: Die kulinarische Welt in Sprache, Kultur und Literatur II

    Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize