Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka Linguistische Juniorentreffen in Wrocław III

 

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka        

Forum junger Wissenschaftler der Gesellschaft für interkulturelle Germanistik

w ramach

Linguistische Juniorentreffen in Wrocław III

4-5.11.2022

Zakład Lingwistyki Stosowanej, Pracownia Fonetyki, Pracownia Lingwistyki Mediów, Pracownia Skandynawistyki oraz Językoznawcze Koło Naukowe Germanistów, działające w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Gesellschaft für interkulturelle Germanistik serdecznie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji studencko-doktoranckiej Forum für junge Wissenschaftler w ramach cyklu Linguistische Juniorentreffen in Wrocław III. 

Temat ramowy konferencji brzmi Linguistik – interkulturell? /Lingwistyka – interkuturowo?

W centrum naszego zainteresowania są w szczególności tematy będące następstwem „zwrotu kulturowego” w językoznawstwie. Obejmują one swym zasięgiem z jednej strony szeroki zakres komunikacji językowej nawiązującej do elementów pewnej określonej kultury. Z drugiej strony porównują dwie (lub kilka) kultur(y), a co za tym idzie – dotyczą wzajemnych wpływów międzykulturowych, a tym samym także międzyjęzykowych.

Lingwistyczne badania międzykulturowe, wokół których lokujemy punkty ciężkości naszej konferencji, dotyczą w szczególności następujących zjawisk:

  • elementy kulturowe i ich manifestacja w języku,
  • różnice międzykulturowe i ich manifestacji w języku,
  • zapożyczenia i transfer międzykulturowy,
  • typowe obszary „zderzeń międzykulturowych” (szkoła, przestrzeń publiczna, Internet i media społecznościowe, gry komputerowe itp.),
  • przełączenia / zmiany kodów i języka mieszanego,
  • kulturemy i ich użycie w komunikacji językowej i multimodalnej,
  • dwu- i wielojęzyczność,
  • podejście międzykulturowe w translatoryce, glottodydaktyce i leksykografii,
  • rodzaje tekstów i ich nacechowanie kulturowe,

Zapraszamy do wystąpień obejmujących tematycznie cały zakres lingwistyki międzykulturowej i kontaktów językowych w szerokim rozumieniu, jak również dotyczących lingwistyki kontrastywnej. Bardzo chętnie włączymy do programu konferencji referaty z zakresu szeroko rozumianego językoznawstwa, które wykraczają poza zarysowane przez nas ramy.

Do udziału w konferencji zapraszamy młodych adeptów nauki – doktorantów i studentów. Nasza konferencja stanowi platformę wymiany naukowej i dyskursu naukowego. Zapraszamy do prezentacji swoich projektów (z)realizowanych w ramach Państwa prac dyplomowych.

 

Literatura przedmiotu (wybór)

Bartmiński, Jerzy (2018): Język w kontekście kultury, czyli co dziś znaczy metafora „europejski dom”?Katowice.

Czachur, Waldemar (2017): Lingwistyka kulturowa i międzykulturowa. Antologia. Warszawa.

Földes, Csaba (2017): Interkulturelle Linguistik als Forschungsorientierung in der Mitteleuropäischen Germanistik. Tübingen.

Künkel, Veronika Elisabeth (2021): Kulturwissenschaftlich-interkulturelle Linguistik. Kommunikationstheoretische Grundlegungen, interkulturelle Dimensionen und fremdsprachendidaktische Perspektiven. Berlin et al.

Polzenhagen, Frank / Peters, Arne / Mundt, Neele (2021): Cultural Linguistics Applied: Trends, Directions and Implications. Berlin et al.

Sadeghpour, Marzieh / Sharifian, Farzad (2021): Cultural Linguistics and World Englisches. Singapore.

Zhao, Jin / Hans Giessen (2021): Kulturalität der Sprache und Sprachlichkeit der Kultur. Berlin et al.

 

Ważne informacje

Miejsce konferencji:  Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Germańskiej, pl. Nankiera 15 b, 50-140 Wrocław, Polska

Tryb konferencji:  hybrydowy (konferencja w trybie stacjonarnym i online)

Języki konferencji:  język niemiecki, język polski, język angielski

Zgłoszenie udziału w konferencji: do 15 września 2022 r.

Potwierdzenie przyjęcia referatu: do 20 września 2022 r.

Rejestracja udziału w konferencji pod linkiem: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-b5xKxM7MkS19B9awieNDK1GdwkddKBLtHzghyfGgMBUODMyVVFEVEtSSU00NlQ0SkZIRTBPUTNNVS4u

Opłata konferencyjna: 100 zł lub 20 Euro

Członkowie stowarzyszenia Gesellschaft für interkulturelle Germanistik mają możliwość ubiegania się dofinansowanie udziału w konferencji na pokrycie kosztów związanych z opłatą konferencyjną, kosztów podróży czy pobytu. Stosowną prośbę można złożyć w formularzu pod linkiem: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-b5xKxM7MkS19B9awieNDK1GdwkddKBLtHzghyfGgMBUOUhIVFJFVFI3WVNHOVVMMUFFUTZLMDBFNy4u

Strona konferencji:http://www.ifg.uni.wroc.pl/wydarzenia/miedzynarodowa-konferencja-studencko-doktorancka-linguistische-juniorentreffen-in-wroclaw-iii/

Kontakt: joanna.szczek@uwr.edu.pl

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

Prof. dr hab. Gesine Lenore Schiewer

dr hab. Joanna Szczęk, prof. UWr

dr hab. Józef Jarosz, prof. UWr

dr hab. Roman Opiłowski, prof. UWr

dr hab. Janusz Stopyra, prof. UWr

dr hab. Artur Tworek, prof. UWr

dr Anna Gondek

dr Alina Jurasz

dr Marcelina Kałasznik

dr Michał Smułczyński

dr Przemysław Staniewski

mgr Alicja Derych

mgr Monika Horodecka

mgr Aleksandra Lidzba

mgr Aleksandra Molenda

mgr Krystian Suchorab

 

Kontakt

Dr hab. Joanna Szczęk, prof. UWr

E-mail: joanna.szczek@uwr.edu.pl


 

Kalendarz Wydarzeń

Kolokwium Lingwistyczne, Spotkanie 43

Szanowni Państwo, w nowym roku akademickim 2023/2024 nadal rozmawiamy o...

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka „Linguistische Juniorentreffen in Wrocław IV”, 14–15. listopada 2024

Instytut Filologii Germańskiej Zakład Lingwistyki Stosowanej Zakład Języka Niemieckiego serdecznie...

Internationale und interdisziplinäre Tagung: Die kulinarische Welt in Sprache, Kultur und Literatur II

    Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize