dr hab. Grzegorz Kowal

Adiunkt w Zakładzie Dydaktyki Literatury

Gabinet 323, Tel.+48 71 3752 867

SKRÓCONY BIOGRAM

Adiunkt w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższej Szkole Filologicznej w Częstochowie. Doktorat na temat polskiej recepcji Friedricha Nietzschego w latach międzywojennych, wydany w serii „Rozprawy Literackie” w Instytucie Badań Literackich; habilitacja poświęcona fenomenowi legendy, a udokumentowana książką Anatomia kulturowej legendy. Niżyński – Gründgens – Dönhoff – Piłsudski. Poza licznymi tekstami poświęconymi Nietzschemu, opublikowanymi m.in. w „Nowej Krytyce”, „Orbisie Linguarum”, „Notatniku Teatralnym”, „Logos i Ethos”, „Folia Philosophica”, również autor przekładu jedenastego tomu Nachlassu. Pism z lat 1884–1885, wydanego w 2011 roku przez PWN. Zainteresowania badawcze to literaturoznawstwo i jego związki z innymi dyscyplinami naukowymi, np. socjologia literatury (szczególnie tzw. „przemysł literacki”), hermeneutyka, socjalizacja poprzez literaturę, dydaktyzacja tekstu literackiego, filmowe adaptacje dzieł literackich. W ostatnim czasie Janusz Korczak jako główny przedmiot badań (np. Korczak w legendzie, niemiecka recepcja Korczaka, różnice i podobieństwa myśli Nietzschego i Korczaka).

PEŁNY BIOGRAM/PUBLIKACJE

Kalendarz Wydarzeń

Konferencja Deutsche Phraseologie und Parömiologie im Kontakt und Kontrast, 23.-25. Mai 2019

Lehrstuhl für Angewandte Linguistik Institut für Germanische Philologie Universität Wrocław...

Konferencja „Emotionen in Sprache und Sprechen“

W dn. 26-28 września 2019r. Zakład Języka Niemieckiego oraz Zakład...

Konferencja ‚Zbigniew Herbert – ein Dichter zwischen den Kulturen… Eine Konferenz zur Rezeption seiner Werke’

Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize