BEITRÄGE ZUR ALLGEMEINEN UND VERGLEICHENDEN SPRACHWISSENSCHAFT

ISSN 2299-4122

Czasopismo Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft ukazuje się pod podanym tytułem od 2012 roku. Jest kontynuacją wydawniczą, publikowaną wcześniej w wielotomowej i wielotematycznej serii Beihefte zum Orbis Linguarum (po raz pierwszy w 2006 roku). Czasopismo ukazuje się pod patronatem Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest wydawane w Oficynie Wydawniczej ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe (Wrocław) i Neisse Verlag Silvia und Detlef Krell GbR (Dresden).

Wydawcami czasopisma są Edyta Błachut i Adam Gołębiowski. Tomy ukazują się raz w roku. Publikowane w nich są teksty o różnej tematyce językoznawczej, odpowiadające ustalonemu przez zespół redakcyjny profilowi danego tomu. Czasopismo stanowi również forum wymiany myśli naukowej, prezentacji poglądów wygłaszanych przez uczestników międzynarodowych spotkań językoznawczych w Karpaczu, organizowanych przez zespół redakcyjny, również pod patronatem Instytutu Filologii Germańskiej.

Do tomu przyjmowane są teksty napisane wyłącznie w języku niemieckim. Redaktorzy zastrzegają sobie prawo doboru nadsyłanych tekstów do profilu danego tomu czasopisma.

 

 

 

REDAKCJA:

RADA NAUKOWA:

Członkowie Rady Naukowej i recenzenci współpracujący z Czasopismem:

  • prof. zw. dr hab. Lesław Cirko (Uniwersytet Wrocławski),
  • prof. Antoni Dębski (Uniwersytet Jagielloński),
  • prof. Ulrich Engel (Heppenheim),
  • prof. Maria Katarzyna Lasatowicz (Uniwersytet Opolski),
  • prof. Karin Pittner (Ruhr-Universität Bochum),
  • prof. Christoph Schatte (Poznań),
  • prof. Józef Wiktorowicz (Uniwersytet Warszawski)

WARUNKI PUBLIKACJI

Rozpatrywane są wyłącznie teksty spełniające wymogi formalne określone we wskazówkach edycyjnych. W pierwszym etapie kwalifikacji zgłoszonych tekstów redaktorzy zastrzegają sobie prawo do ich doboru zgodnego z profilem aktualnie wydawanego tomu. Następnie do oceny każdego tekstu redaktorzy powołują dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych. Teksty recenzowane są z zachowaniem zasady anonimowości. Recenzja ma formę pisemną i zawiera rekomendację dotyczącą publikacji artykułu. Ostateczną decyzję o przyjęciu do druku pozytywnie zrecenzowanego tekstu podejmuje zespół redakcyjny po zasięgnięciu opinii rady naukowej.

DLA AUTORÓW

Proszę zapoznać się z informacjami opublikowanymi poniżej.

KONTAKT

ADRES REDAKCJI

Instytut Filologii Germańskiej

Pl. Nankiera 15 b

50-140 Wrocław

E-Mail: adam.golebiowski@uni.wroc.pl E-Mail: edyta.blachut@uni.wroc.pl


dr Adam Gołębiowski

  • EMAIL
  • TEL. +48 71 3752 801

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Konferencja mediolingwistyczna „Online-Diskurse im interkulturellen Gefüge. Wissenstransfer, Öffentlichkeiten, Textsorten“

Konferencja mediolingwistyczna „Online-Diskurse im interkulturellen Gefüge. Wissenstransfer, Öffentlichkeiten, Textsorten“ w...

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Carl und Gerhart Hauptmann im ästhetischen Diskurs ihrer Zeit”

Szanowni Państwo, Zakład Literatury Niemiec, Austrii i Szwajcarii XIX i...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize