BEITRÄGE ZUR ALLGEMEINEN UND VERGLEICHENDEN SPRACHWISSENSCHAFT – Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

BEITRÄGE ZUR ALLGEMEINEN UND VERGLEICHENDEN SPRACHWISSENSCHAFT

ISSN 2299-4122

Czasopismo Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft ukazuje się pod podanym tytułem od 2012 roku. Jest kontynuacją wydawniczą, publikowaną wcześniej w wielotomowej i wielotematycznej serii Beihefte zum Orbis Linguarum (po raz pierwszy w 2006 roku). Czasopismo ukazuje się pod patronatem Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest wydawane w Oficynie Wydawniczej ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe (Wrocław) i Neisse Verlag Silvia und Detlef Krell GbR (Dresden).

Wydawcami czasopisma są Edyta Błachut i Adam Gołębiowski. Tomy ukazują się raz w roku. Publikowane w nich są teksty o różnej tematyce językoznawczej, odpowiadające ustalonemu przez zespół redakcyjny profilowi danego tomu. Czasopismo stanowi również forum wymiany myśli naukowej, prezentacji poglądów wygłaszanych przez uczestników międzynarodowych spotkań językoznawczych w Karpaczu, organizowanych przez zespół redakcyjny, również pod patronatem Instytutu Filologii Germańskiej.

Do tomu przyjmowane są teksty napisane wyłącznie w języku niemieckim. Redaktorzy zastrzegają sobie prawo doboru nadsyłanych tekstów do profilu danego tomu czasopisma.

 

 

 

REDAKCJA:

RADA NAUKOWA:

Członkowie Rady Naukowej i recenzenci współpracujący z Czasopismem:

  • prof. zw. dr hab. Lesław Cirko (Uniwersytet Wrocławski),
  • prof. Antoni Dębski (Uniwersytet Jagielloński),
  • prof. Ulrich Engel (Heppenheim),
  • prof. Maria Katarzyna Lasatowicz (Uniwersytet Opolski),
  • prof. Karin Pittner (Ruhr-Universität Bochum),
  • prof. Christoph Schatte (Poznań),
  • prof. Józef Wiktorowicz (Uniwersytet Warszawski)

 

 

WARUNKI PUBLIKACJI

Rozpatrywane są wyłącznie teksty spełniające wymogi formalne określone we wskazówkach edycyjnych. W pierwszym etapie kwalifikacji zgłoszonych tekstów redaktorzy zastrzegają sobie prawo do ich doboru zgodnego z profilem aktualnie wydawanego tomu. Następnie do oceny każdego tekstu redaktorzy powołują dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych. Teksty recenzowane są z zachowaniem zasady anonimowości. Recenzja ma formę pisemną i zawiera rekomendację dotyczącą publikacji artykułu. Ostateczną decyzję o przyjęciu do druku pozytywnie zrecenzowanego tekstu podejmuje zespół redakcyjny po zasięgnięciu opinii rady naukowej.

DLA AUTORÓW

Proszę zapoznać się z informacjami opublikowanymi poniżej.

KONTAKT

ADRES REDAKCJI

Instytut Filologii Germańskiej

Pl. Nankiera 15 b

50-140 Wrocław

E-Mail: beitraege.wroclaw@wp.pl


dr Adam Gołębiowski

  • EMAIL
  • TEL. +48 71 3752 801

 

 

 

ZESZYTY - WYDANIA ONLINE

WSZYSTKIE TOMY

tom 1/2012

Spis treści – tom 1

 

tom 2/2013

Spis treści – tom 2

 

tom 3/2014

Spis treści – tom 3

 

tom 4/2015

Spis treści – tom 4

 

tom 5/2016

Spis treści – tom 5

 

tom 6/2017

Spis treści – tom 6

 

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Konferencja językoznawcza „Markiertheit, Markers. Phänomene im syntaktischen, semantischen und pragmatischen Bereich”

Rundbrief          

Międzynarodowa konferencja TRANSLATON 1: Współczesne paradygmaty badań translatorycznych. Szanse i wyzwania

Translaton 1: Current paradigms in research on translation and interpreting. Opportunities...

Międzynarodowa konferencja Retoryka a komunikacja. Jak używamy i nadużywamy zasad ars rhetorica?

Zakład Języka Niemieckiego oraz Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych...

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka Linguistische Juniorentreffen in Wrocław I

Doktoranckie Koło Naukowe Germanistów i Językoznawcze Koło Naukowe Germanistów, działające...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize