BEITRÄGE ZUR ALLGEMEINEN UND VERGLEICHENDEN SPRACHWISSENSCHAFT

ISSN 2299-4122

Czasopismo Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft ukazuje się pod podanym tytułem od 2012 roku. Jest kontynuacją wydawniczą, publikowaną wcześniej w wielotomowej i wielotematycznej serii Beihefte zum Orbis Linguarum (po raz pierwszy w 2006 roku). Czasopismo ukazuje się pod patronatem Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest wydawane w Oficynie Wydawniczej ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe (Wrocław) i Neisse Verlag Silvia und Detlef Krell GbR (Dresden).

Wydawcami czasopisma są Edyta Błachut i Adam Gołębiowski. Tomy ukazują się raz w roku. Publikowane w nich są teksty o różnej tematyce językoznawczej, odpowiadające ustalonemu przez zespół redakcyjny profilowi danego tomu. Czasopismo stanowi również forum wymiany myśli naukowej, prezentacji poglądów wygłaszanych przez uczestników międzynarodowych spotkań językoznawczych w Karpaczu, organizowanych przez zespół redakcyjny, również pod patronatem Instytutu Filologii Germańskiej.

Do tomu przyjmowane są teksty napisane wyłącznie w języku niemieckim. Redaktorzy zastrzegają sobie prawo doboru nadsyłanych tekstów do profilu danego tomu czasopisma.

 

 

 

REDAKCJA:

RADA NAUKOWA:

Członkowie Rady Naukowej i recenzenci współpracujący z Czasopismem:

  • prof. zw. dr hab. Lesław Cirko (Uniwersytet Wrocławski),
  • prof. Antoni Dębski (Uniwersytet Jagielloński),
  • prof. Ulrich Engel (Heppenheim),
  • prof. Maria Katarzyna Lasatowicz (Uniwersytet Opolski),
  • prof. Karin Pittner (Ruhr-Universität Bochum),
  • prof. Christoph Schatte (Poznań),
  • prof. Józef Wiktorowicz (Uniwersytet Warszawski)

WARUNKI PUBLIKACJI

Rozpatrywane są wyłącznie teksty spełniające wymogi formalne określone we wskazówkach edycyjnych. W pierwszym etapie kwalifikacji zgłoszonych tekstów redaktorzy zastrzegają sobie prawo do ich doboru zgodnego z profilem aktualnie wydawanego tomu. Następnie do oceny każdego tekstu redaktorzy powołują dwóch niezależnych recenzentów zewnętrznych. Teksty recenzowane są z zachowaniem zasady anonimowości. Recenzja ma formę pisemną i zawiera rekomendację dotyczącą publikacji artykułu. Ostateczną decyzję o przyjęciu do druku pozytywnie zrecenzowanego tekstu podejmuje zespół redakcyjny po zasięgnięciu opinii rady naukowej.

DLA AUTORÓW

Proszę zapoznać się z informacjami opublikowanymi poniżej.

KONTAKT

ADRES REDAKCJI

Instytut Filologii Germańskiej

Pl. Nankiera 15 b

50-140 Wrocław

E-Mail: beitraege.wroclaw@wp.pl


dr Adam Gołębiowski

  • EMAIL
  • TEL. +48 71 3752 801

 

 

 

WSZYSTKIE TOMY

tom 1/2012

Spis treści – tom 1

 

tom 2/2013

Spis treści – tom 2

 

tom 3/2014

Spis treści – tom 3

 

tom 4/2015

Spis treści – tom 4

 

tom 5/2016

Spis treści – tom 5

 

 

Kalendarz Wydarzeń

Wykład gościnny: „Die deutsche Sprache – wie sie heute ist (und von Linguisten gesehen wird)” Prof. Dr. Csaba Földes, Universität Erfurt

Zakład Lingwistyki Stosowanej zaprasza na wykład gościnny pt. „Die deutsche...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize