Pracownia Badań nad Literaturą i Kulturą Okresu Baroku

OPIS

Pracownia zajmuje się badaniami siedemnastowiecznej literatury i kultury niemieckojęzycznej. Autorytety naukowe trzech pokoleń stworzyły forum, na którym poruszano najważniejsze aktualne problemy metodologiczne i edytorskie. Jednocześnie nawiązywano do wieloletnich tradycji Instytutu Filologii Germańskiej. W latach 50tych opracowano obszerny program naukowy, który zakładał opracowanie literatury śląskiej w XVII wieku. Nieżyjący Prof. Marian Szyrocki we współpracy z berlińskim Prof. Hansem-Gertem Roloffem, Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Wrocławskiego stworzył wiele edytorskich projektów o znaczeniu międzynarodowym. W tym kontekście badania Pracowni są kontynuacją szeroko zakrojonego programu, dotyczącego analizy starych druków. W opracowywanych projektach wyróżnić można kilka kręgów tematycznych. Uwzględniana jest zarówno refleksja teoretyczno-antropologiczna jak i analiza konkretnych tekstów. Dzięki publikacjom udostępniana jest wiedza na temat zbiorów starych druków i rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej.


KIEROWNIK

dr Tomasz Jabłecki
biogram
Tel. +48 71 3752 446
Gabinet 319

Kalendarz Wydarzeń

Konferencja Deutsche Phraseologie und Parömiologie im Kontakt und Kontrast, 23.-25. Mai 2019

Lehrstuhl für Angewandte Linguistik Institut für Germanische Philologie Universität Wrocław...

Konferencja „Emotionen in Sprache und Sprechen“

W dn. 26-28 września 2019r. Zakład Języka Niemieckiego oraz Zakład...

Konferencja ‚Zbigniew Herbert – ein Dichter zwischen den Kulturen… Eine Konferenz zur Rezeption seiner Werke’

Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki zaprasza do wzięcia udziału w międzynarodowej...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize