Zakład Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego

OPIS

Zakład Językoznawstwa Ogólnego i Porównawczego powstał w 1999 w wyniku restrukturyzacji Wydziału Filologicznego i włączenia Katedry Językoznawstwa Ogólnego UWr do struktury IFG. Zakład prowadzi badania w zakresie teorii języka (gramatyki) niemieckiego, kładąc nacisk na aspekty polikonfrontatywne (międzynarodowy projekt EuroGr@mm 2006-2013 we współpracy z uczonymi z Francji, Niemiec, Norwegii, Węgier i Włoch, https://grammis.ids-mannheim.de/kontrastive-grammatik/5928). Intensywnie rozwijane są badania nad językiem dyskursu naukowego (międzynarodowe projekty badawcze GeWiss 2009-2013 we współpracy z uczonymi z Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz INTERDYSKURS 2013-2016 we współpracy z badaczami z Niemiec). Obszary zainteresowań badawczych pracowników ZJOiP to składnia języka niemieckiego (Edyta Błachut, Adam Gołębiowski), morfosyntaksa i pragmatyka (Edyta Błachut, Łukasz Solarz), teoria predykacji i atrybucji (Adam Gołębiowski), niemiecki język mówiony (Marta Rogozińska), języki specjalistyczne (Łukasz Solarz). W ZJOiP ukazują się dwa czasopisma naukowe„Studia Linguistica” (red. Edyta Błachut, Marta Rogozińska, Artur Tworek z Zakładu Języka Niemieckiego) oraz „Beiträge zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft / Contributions to Geneal and Comparative Linguistics” (red. Edyta Błachut, Adam Gołębiowski i Dorota Klimek-Jankowska oraz Krzysztof Migdalski z Instytutu Filologii Angielskiej). W ZJOiP wypromowało się dziewięcioro doktorów nauk humanistycznych, troje z nich kontynuuje pracę naukową, przygotowując rozprawy habilitacyjne.

 


KIEROWNIK

dr hab. prof. UWr Edyta Błachut
biogram
Tel.+48 71 3752 801
Gabinet 210

PRACOWNICY

Kalendarz Wydarzeń

31. konferencja PTLS, Wrocław, 5-6 kwietnia 2024

Do 31 stycznia 2024 roku można rejestrować się na konferencję...

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka „Linguistische Juniorentreffen in Wrocław IV”, 14–15. listopada 2024

Instytut Filologii Germańskiej Zakład Lingwistyki Stosowanej Zakład Języka Niemieckiego serdecznie...

Internationale und interdisziplinäre Tagung: Die kulinarische Welt in Sprache, Kultur und Literatur II

    Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize