prof. zw. dr hab. Jacek Rzeszotnik

Kierownik Pracowni Badań Nad Literaturą i Mediami

Profesor w Zakładzie Literatury Niemieckiej po 1945 r.

Gabinet 322, Tel.+48 71 3752 867

SKRÓCONY BIOGRAM

Założyciel i kierownik Pracowni Badań Nad Literaturą i Mediami w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek-założyciel Gesellschaft für Fantastikforschung (GFF) oraz współzałożyciel i współredaktor pierwszego niemieckiego akademickiego czasopisma poświęconego badaniom nad fantastyką w literaturze i mediach „Zeitschrift für Fantastikforschung” (Uniwersytet w Hamburgu). Członek Internationale Vereinigung für Germanistik, Deutscher Germanistenverband (Gesellschaft für Hochschulgermanistik) i Stowarzyszenia Germanistów Polskich. Członek jury niemieckiej Nagrody im. Kurda Laßwitza (Kurd-Laßwitz-Preis). Prodziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego w kadencjach 2005-2008 r. oraz 2008-2012 r.

Główne obszary zainteresowań badawczych: literaturoznawstwo (niemiecko-, polsko- i anglojęzyczna literatura rozrywkowa XIX-XXI w.; literackie strategie komunikacyjne; recepcja literatury fantastycznej w Polsce i krajach niemieckiego obszaru językowego; recepcja Stanisława Lema w krajach niemieckojęzycznych; zagadnienia imagologiczne (hermeneutyka interkulturowa): obraz Niemca w Polsce i Polaka w Niemczech) – medioznawstwo (intermedialne transfery estetyczne; Nowe Media; literatura internetowa).

Ok. 200 publikacji naukowych m.in. w Australii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Szwajcarii, Węgrzech (monografie, artykuły, rozdziały w książkach, recenzje oraz redakcje tomów naukowych i tekstów).

 PEŁNY BIOGRAM/PUBLIKACJE

Kalendarz Wydarzeń

Kolokwium Lingwistyczne, Spotkanie 43

Szanowni Państwo, w nowym roku akademickim 2023/2024 nadal rozmawiamy o...

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka „Linguistische Juniorentreffen in Wrocław IV”, 14–15. listopada 2024

Instytut Filologii Germańskiej Zakład Lingwistyki Stosowanej Zakład Języka Niemieckiego serdecznie...

Internationale und interdisziplinäre Tagung: Die kulinarische Welt in Sprache, Kultur und Literatur II

    Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize