HARMONOGRAM ZAJĘĆ – STUDIA STACJONARNE

R. AKAD. 2018/19

Uwaga! Zastrzegamy możliwość zmian w planie do dnia zapisów na zajęcia, tj. 26.09.2018!

 

SEMESTR ZIMOWY SEMESTR LETNI
studia licencjackie studia licencjackie
studia magisterskie studia magisterskie


Studenci I roku st. lic. będą się wpisywać w systemie usos do swoich grup (do których chodzą zgodnie ze sztywnym podziałem na grupy, p. podział na grupy na stronie INFORMACJE DLA NOWOPRZYJĘTYCH) w drugiej połowie października! Wszelkie informacje będą ogłaszane na stronie www i wysyłane pocztą mailową na uniwersyteckie konta mailowe!

 

Informacje na temat zajęć Rynek pracy/Przedsiębiorczość

 

INFORMACJE DO PLANU

 

Kalendarz Wydarzeń

Spotkanie z Laureatką Nagrody im. Karla Dedeciusa

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Elizą Borg, Laureatką Nagrody im....

Wystawa „Nagroda im. Karla Dedeciusa”

Instytut Filologii Germańskiej zaprasza do obejrzenia wystawy „Nagroda im. Karla...

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka Linguistische Juniorentreffen in Wrocław I

Doktoranckie Koło Naukowe Germanistów i Językoznawcze Koło Naukowe Germanistów, działające...

Konferencja Deutsche Phraseologie und Parömiologie im Kontakt und Kontrast, 23.-25. Mai 2019

Lehrstuhl für Angewandte Linguistik Institut für Germanische Philologie Universität Wrocław...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize