ORBIS LINGUARUM

ISSN 1426-7241

Czasopismo neofilologiczne ORBIS LINGUARUM wydawane jest przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Pierwszy tom tego periodyku ukazał się w 1994 roku i od tamtej pory ORBIS LINGUARUM ukazuje się nieprzerwanie – przez długi czas jako półrocznik bądź kwartalnik; od 2010 roku czasopismo ukazuje się raz w roku.

Do dziś pod redakcją Edwarda Białka oraz Eugeniusza Tomiczka, pracowników Instytutu Filologii Germańskiej, którzy do współpracy przy niektórych tomach zapraszali również inne osoby, ukazało się 41 woluminów czasopisma. Wydawniczo pismo ORBIS LINGUARUM realizowane jest przez Oficynę Wydawniczą ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe oraz drezdeńskie wydawnictwo Neisse Verlag, które również odpowiedzialne są za jego dystrybucję. Nakład czasopisma wynosi obecnie od 150 do 200 egzemplarzy, których odbiorcami są zarówno abonenci instytucjonalni (kilkadziesiąt bibliotek naukowych polskich i zagranicznych) oraz liczni czytelnicy indywidualni. Publikowane w ORBIS LINGUARUM teksty w językach polskim, angielskim, niemieckim i francuskim dotyczą następujących dziedzin: historia literatury, dydaktyka języków obcych, historia kultury niemieckiej i polskiej na Śląsku oraz lingwistyka. Recenzentami przyjmowanych do druku tekstów są profesorowie uczelni polskich i zagranicznych. Publikowane są wyłącznie teksty, które uzyskały pozytywną opinię co najmniej dwóch recenzentów. Czasopismo prowadzi również obszerny dział recenzji, w którym drukowane są omówienia prac naukowych z dziedzin będących przedmiotem zainteresowania periodyku.

Od roku 1997 ukazuje się również seria książkowa WYDANIA SPECJALNE ORBIS LINGUARUM, w której dotychczas ukazało się 107 tomów w językach polskim, niemieckim, angielskim i francuskim.

 

 

 

 

 

REDAKCJA:

RADA NAUKOWA:

 • prof. dr hab. Leszek Berezowski (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. zw. dr hab. Edward Białek (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Marcin Cieński (Uniwersytet Wrocławski)
 • Prof. Dr. Rolf Fieguth (Université de Fribourg)
 • Prof. Dr. Klaus Garber (Universität Osnabrück)
 • Prof. Dr. Martin Kagel (The University of Georgia, Athens)
 • prof. dr hab. Andrzej Kątny (Uniwersytet Gdański)
 • prof. dr hab. Maria Kłańska (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Sławomir Piontek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. Dr. Danuta Rytel-Schwarz (Universität Leipzig)
 • Prof. Dr. Georg Schuppener (Universität Leipzig)
 • Prof. Dr. Carl Vetters (Université du Littoral)
 • Prof. Dr. Mykola Zymomrya (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)

WARUNKI PUBLIKACJI

DLA AUTORÓW

KONTAKT

ADRES REDAKCJI

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filologii Germańskiej

Plac Nankiera 15 b, 50–140 Wrocław

Tel. (+48) 713752863


e-mail: ebialek@atut.ig.pl

ARCHIV

Heft Nr. 41

Heft Nr. 40 

Heft Nr. 39

Heft Nr.38

Heft Nr. 37

Heft Nr. 36

Heft Nr. 35

Heft Nr. 34

Heft Nr. 33

Heft Nr. 32

Heft Nr. 31

Heft Nr. 30

Heft Nr. 29

Heft Nr. 28

Heft Nr. 27

 • Spis treści

Heft Nr. 26

Heft Nr. 25

Heft Nr. 24

Heft Nr. 23

Heft Nr. 22

Heft Nr. 21

Heft Nr. 20

Heft Nr. 19

Heft Nr. 18

Heft Nr. 17

Heft Nr. 16

Heft Nr. 15

Heft Nr. 14

Heft Nr. 13

Heft Nr. 12

Heft Nr. 11

Heft Nr. 10

Heft Nr. 9

Heft Nr. 8

Heft Nr. 7

Heft Nr. 6

Heft Nr. 5

Heft Nr. 4

Heft Nr. 3

Heft Nr. 2

Heft Nr. 1

Kalendarz Wydarzeń

Międzynarodowa Konferencja „Störungen des ‚Selbst’ – Trauma-Erfahrungen und Möglichkeiten ihrer künstlerischen Konfiguration”

  Międzynarodowa Konferencja Partnerstwa Międzyinstytutowego Fundacji Alexandra von Humboldta: „Störungen...

Konferencja językoznawcza „Markiertheit, Markers. Phänomene im syntaktischen, semantischen und pragmatischen Bereich”

Rundbrief          

Międzynarodowa konferencja TRANSLATON 1: Współczesne paradygmaty badań translatorycznych. Szanse i wyzwania

Translaton 1: Current paradigms in research on translation and interpreting. Opportunities...

Międzynarodowa konferencja Retoryka a komunikacja. Jak używamy i nadużywamy zasad ars rhetorica?

Zakład Języka Niemieckiego oraz Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize