ORBIS LINGUARUM – Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

ORBIS LINGUARUM

ISSN 1426-7241

Czasopismo neofilologiczne ORBIS LINGUARUM wydawane jest przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Pierwszy tom tego periodyku ukazał się w 1994 roku i od tamtej pory ORBIS LINGUARUM ukazuje się nieprzerwanie – przez długi czas jako półrocznik, bądź rocznik. Od 2014 roku czasopismo ukazuje się dwa razy w roku. Poligraficznie pismo ORBIS LINGUARUM realizowane jest przez Oficynę Wydawniczą ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe oraz drezdeńskie wydawnictwo Neisse Verlag, które również odpowiedzialne są za jego dystrybucję. Nakład czasopisma wynosi obecnie od 150 do 200 egzemplarzy, których odbiorcami są zarówno abonenci instytucjonalni (kilkadziesiąt bibliotek naukowych polskich i zagranicznych) oraz liczni czytelnicy indywidualni. Publikowane w ORBIS LINGUARUM teksty w językach polskim, angielskim, niemieckim i francuskim dotyczą następujących dziedzin: historia literatury, dydaktyka języków obcych, historia kultury niemieckiej i polskiej na Śląsku oraz lingwistyka. Recenzentami przyjmowanych do druku tekstów są profesorowie uczelni polskich i zagranicznych. Publikowane są wyłącznie teksty, które uzyskały pozytywną opinię co najmniej dwóch recenzentów. Czasopismo prowadzi również obszerny dział artykułów recenzyjnych, w którym drukowane są omówienia prac naukowych z dziedzin będących przedmiotem zainteresowania periodyku.

Czasopismo ORBIS LINGUARUM od 2010 roku znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych – wykaz B, 10 punktów. Ponadto od 2009 jest indeksowane w bazie POL-index, natomiast jego wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) wynosi 56,79 (2015).

 

REDAKCJA:

RADA NAUKOWA:

 • prof. dr hab. Leszek Berezowski (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. zw. dr hab. Edward Białek (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. dr hab. Marcin Cieński (Uniwersytet Wrocławski)
 • Prof. Dr. Rolf Fieguth (Université de Fribourg)
 • Prof. Dr. Klaus Garber (Universität Osnabrück)
 • Prof. Dr. Martin Kagel (The University of Georgia, Athens)
 • prof. dr hab. Andrzej Kątny (Uniwersytet Gdański)
 • prof. dr hab. Maria Kłańska (Uniwersytet Jagielloński)
 • prof. dr hab. Sławomir Piontek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. Dr. Danuta Rytel-Schwarz (Universität Leipzig)
 • Prof. Dr. Georg Schuppener (Universität Leipzig)
 • Prof. Dr. Carl Vetters (Université du Littoral)
 • Prof. Dr. Mykola Zymomrya (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)

WARUNKI PUBLIKACJI

DLA AUTORÓW

KONTAKT

ADRES REDAKCJI

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filologii Germańskiej

Plac Nankiera 15 b, 50–140 Wrocław

Tel. (+48) 713752863


e-mail: ebialek@atut.ig.pl

Wydania online od 2018 r.

ARCHIWUM 1994-2017

Heft Nr. 46

Heft Nr. 45

Heft Nr. 44

Heft Nr. 43

Heft Nr. 42

Heft Nr. 41

Heft Nr. 40 

Heft Nr. 39

Heft Nr. 38

Heft Nr. 37

Heft Nr. 36

Heft Nr. 35

Heft Nr. 34

Heft Nr. 33

Heft Nr. 32

Heft Nr. 31

Heft Nr. 30

Heft Nr. 29

Heft Nr. 28

Heft Nr. 27

 • Spis treści

Heft Nr. 26

Heft Nr. 25

Heft Nr. 24

Heft Nr. 23

Heft Nr. 22

Heft Nr. 21

Heft Nr. 20

Heft Nr. 19

Heft Nr. 18

Heft Nr. 17

Heft Nr. 16

Heft Nr. 15

Heft Nr. 14

Heft Nr. 13

Heft Nr. 12

Heft Nr. 11

Heft Nr. 10

Heft Nr. 9

Heft Nr. 8

Heft Nr. 7

Heft Nr. 6

Heft Nr. 5

Heft Nr. 4

Heft Nr. 3

Heft Nr. 2

Heft Nr. 1

Kalendarz Wydarzeń

Konferencja językoznawcza „Markiertheit, Markers. Phänomene im syntaktischen, semantischen und pragmatischen Bereich”

Rundbrief          

Międzynarodowa konferencja TRANSLATON 1: Współczesne paradygmaty badań translatorycznych. Szanse i wyzwania

Translaton 1: Current paradigms in research on translation and interpreting. Opportunities...

Międzynarodowa konferencja Retoryka a komunikacja. Jak używamy i nadużywamy zasad ars rhetorica?

Zakład Języka Niemieckiego oraz Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych...

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka Linguistische Juniorentreffen in Wrocław I

Doktoranckie Koło Naukowe Germanistów i Językoznawcze Koło Naukowe Germanistów, działające...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize