EGZAMINY I ZALICZENIA – studia stacjonarne

Rok akad. 2019/20


sem. letni

I rok – Moduł PZJN I lato I

 

II rok – Moduł PZJN

Osoby powtarzające egzamin z PZJN II w roku 2020 proszę o jak najszybsze zgłoszenie mi tego faktu.

dr hab. Agnieszka Kodzis-Sofińska

 

III rok – moduł PZJN III
– egzamin w trybie eksternistycznym oraz I i II termin dla osób, które zaliczyły III rok z deficytem z PZJN II – rok akad. 2019/2020:
Rozprawka
Egzamin pisemny (rozprawka) odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 26.06.20 (piątek) o godz. 9.00.
Proszę o zgłoszenia na egzamin do: Prof. UWr dr hab. Moniki Wolting, na adres: monika.wolting@uwr.edu.pl
Konsultacje w sprawie wglądu do prac odbędą się 29.06.20 (poniedziałek) godz. 9:00. 
Termin poprawkowy  3.07.20 (piątek) o godz 9.00.
– egzamin w trybie eksternistycznym oraz I i II termin dla osób, które zaliczyły III rok z deficytem z PZJN II – rok akad. 2019/2020:
Diagram i test
Egzamin pisemny (diagram i test) odbędą się w trybie zdalnym w dniu 26.06.20 (piątek) o godz. 11:30
diagram 11: 30 – 12:15
test 12: 15 – 13:00

Proszę o zgłoszenia na egzamin do: dr Aleksandry Nadkiernicznej-Stasik, na adres: aleksandra.nadkierniczna-stasik@uwr.edu.pl
Konsultacje w sprawie wglądu do prac odbędą się 29.06.20 (poniedziałek) godz. 10:00. 
Termin poprawkowy  3.07.20 (piątek) o godz 11:30.
Część ustna egzaminu w trybie zdalnym odbędzie się zgodnie z wyznaczonymi wcześniej terminami:
I termin 25.06.20 (czwartek) godz. 12.00
II termin (poprawkowy) 2.07.20 (czwartek) godz. 12.00
Wszystkie osoby, które otrzymały odpowiednie pozwolenia od dziekan IFG UWr. proszę o bezzwłoczny kontakt mailowy: krzysztof.huszcza@uwr.edu.pl

oceny z pisemnego egzaminu poprawkowego eksternistycznego z PZJN (rozprawka)
INDEKS  ocena
290426 ndst
291806 dst
250157 dst plus

 Tabela zbiorcza z terminami egzaminów – sem. letni 2019/20 (dane uzupełniane na bieżąco)

Zmiany formy egzaminu/zaliczenia – sem. letni 2019/20


sem. zimowy

I rok – Moduł PZJN

III rok – Moduł PZJN

 

 

 Tabela zbiorcza z terminami egzaminów – sem. zimowy 2019/20 (dane uzupełniane na bieżąco)


sem. letni

 Tabela zbiorcza z terminami egzaminów – sem. letni 2019/20 (dane uzupełniane na bieżąco)Rok akad. 2018/19


sem. letni

I rok – wstęp do językoznawstwa – poprawka

I rok – Moduł PZJN I lato I

II rok – Moduł PZJN II lato

III rok – gramatyka kontrastywna – poprawka

III rok – Moduł PZJN

 

 Tabela zbiorcza z terminami egzaminów – sem. letni 2018/19 


sem. zimowy

I rok – Moduł PZJN I zima I

 

III rok – Moduł PZJN

 

 Tabela zbiorcza z terminami egzaminów – sem. zimowy 2018/19

Kalendarz Wydarzeń

Aktuelle Trends in der phraseologischen und parömiologischen Forschung weltweit

27.-29. Mai 2021 Lehrstuhl für Angewandte Linguistik Institut für Germanische...

Linguistische Treffen in Wrocław VIII

Internationale Tagung Soziologische, pragmatische und kulturelle Forschungsperspektiven in Sprache und...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize