EGZAMINY I ZALICZENIA – studia stacjonarne

Rok akad. 2020/21

sem. letni

I rok – Moduł PZJN I lato I

 

II rok – Moduł PZJN II lato


 Tabela zbiorcza z terminami egzaminów – sem. letni 2020/21 (dane uzupełniane na bieżąco)sem. zimowy

I rok – Moduł PZJN I zima I

 

III rok – Moduł PZJN III

część pisemna – 4.02.2021

część ustna – 5-6.02.2021

poprawka:

część pisemna – 19.02.2021

część ustna – 23.02.2021


 Tabela zbiorcza z terminami egzaminów – sem. zimowy 2020/21 (dane uzupełniane na bieżąco)Archiwalne 

Rok akad. 2019/20


sem. letni

I rok – Moduł PZJN I lato I

 

II rok – Moduł PZJN

Osoby powtarzające egzamin z PZJN II w roku 2020 proszę o jak najszybsze zgłoszenie mi tego faktu.

dr hab. Agnieszka Kodzis-Sofińska

 

III rok – moduł PZJN III
– egzamin w trybie eksternistycznym oraz I i II termin dla osób, które zaliczyły III rok z deficytem z PZJN II – rok akad. 2019/2020:
Rozprawka
Egzamin pisemny (rozprawka) odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 26.06.20 (piątek) o godz. 9.00.
Proszę o zgłoszenia na egzamin do: Prof. UWr dr hab. Moniki Wolting, na adres: monika.wolting@uwr.edu.pl
Konsultacje w sprawie wglądu do prac odbędą się 29.06.20 (poniedziałek) godz. 9:00. 
Termin poprawkowy  3.07.20 (piątek) o godz 9.00.
– egzamin w trybie eksternistycznym oraz I i II termin dla osób, które zaliczyły III rok z deficytem z PZJN II – rok akad. 2019/2020:
Diagram i test
Egzamin pisemny (diagram i test) odbędą się w trybie zdalnym w dniu 26.06.20 (piątek) o godz. 11:30
diagram 11: 30 – 12:15
test 12: 15 – 13:00

Proszę o zgłoszenia na egzamin do: dr Aleksandry Nadkiernicznej-Stasik, na adres: aleksandra.nadkierniczna-stasik@uwr.edu.pl
Konsultacje w sprawie wglądu do prac odbędą się 29.06.20 (poniedziałek) godz. 10:00. 
Termin poprawkowy  3.07.20 (piątek) o godz 11:30.
Część ustna egzaminu w trybie zdalnym odbędzie się zgodnie z wyznaczonymi wcześniej terminami:
I termin 25.06.20 (czwartek) godz. 12.00
II termin (poprawkowy) 2.07.20 (czwartek) godz. 12.00
Wszystkie osoby, które otrzymały odpowiednie pozwolenia od dziekan IFG UWr. proszę o bezzwłoczny kontakt mailowy: krzysztof.huszcza@uwr.edu.pl

 Tabela zbiorcza z terminami egzaminów – sem. letni 2019/20 (dane uzupełniane na bieżąco)

Zmiany formy egzaminu/zaliczenia – sem. letni 2019/20


sem. zimowy

I rok – Moduł PZJN

III rok – Moduł PZJN

 

 Tabela zbiorcza z terminami egzaminów – sem. zimowy 2019/20 (dane uzupełniane na bieżąco)

Kalendarz Wydarzeń

Aktuelle Trends in der phraseologischen und parömiologischen Forschung weltweit

27.-29. Mai 2021 Lehrstuhl für Angewandte Linguistik Institut für Germanische...

Linguistische Treffen in Wrocław VIII

Internationale Tagung Soziologische, pragmatische und kulturelle Forschungsperspektiven in Sprache und...

Druga międzynarodowa konferencja ‚Translaton’

Zakład Translatoryki i Glottodydaktyki zaprasza do wzięcia udziału w drugiej...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize