EGZAMINY I ZALICZENIA – studia stacjonarne

Rok akad. 2019/20


sem. letni

I rok – Moduł PZJN I lato I

 

II rok – Moduł PZJN

Osoby powtarzające egzamin z PZJN II w roku 2020 proszę o jak najszybsze zgłoszenie mi tego faktu.

dr hab. Agnieszka Kodzis-Sofińska

 

III rok – moduł PZJN III
– egzamin w trybie eksternistycznym oraz I i II termin dla osób, które zaliczyły III rok z deficytem z PZJN II – rok akad. 2019/2020:
Rozprawka
W przypadku kiedy zostaną utrzymane wszelkie ograniczenia związane z epidemią egzamin pisemny (rozprawka) odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 26.06.20 (piątek) o godz. 9.00.
Proszę o zgłoszenia na egzamin do: Prof. UWr dr hab. Moniki Wolting, na adres: monika.wolting@uwr.edu.pl
Konsultacje w sprawie wglądu do prac odbędą się 29.06.20 (poniedziałek) godz. 9:00. 
Termin poprawkowy  3.07.20 (piątek) o godz 9.00.
– egzamin w trybie eksternistycznym oraz I i II termin dla osób, które zaliczyły III rok z deficytem z PZJN II – rok akad. 2019/2020:
Diagram i test
W przypadku kiedy zostaną utrzymane wszelkie ograniczenia związane z epidemią egzamin pisemny (diagram i test) odbędą się w trybie zdalnym w dniu 26.06.20 (piątek) o godz. 11:30
diagram 11: 30 – 12:15
test 12: 15 – 13:00

Proszę o zgłoszenia na egzamin do: dr Aleksandry Nadkiernicznej-Stasik, na adres: aleksandra.nadkierniczna-stasik@uwr.edu.pl
Konsultacje w sprawie wglądu do prac odbędą się 29.06.20 (poniedziałek) godz. 10:00. 
Termin poprawkowy  3.07.20 (piątek) o godz 11:30.

 Tabela zbiorcza z terminami egzaminów – sem. letni 2019/20 (dane uzupełniane na bieżąco)


sem. zimowy

I rok – Moduł PZJN

III rok – Moduł PZJN

 

 

 Tabela zbiorcza z terminami egzaminów – sem. zimowy 2019/20 (dane uzupełniane na bieżąco)


sem. letni

 Tabela zbiorcza z terminami egzaminów – sem. letni 2019/20 (dane uzupełniane na bieżąco)Rok akad. 2018/19


sem. letni

I rok – wstęp do językoznawstwa – poprawka

I rok – Moduł PZJN I lato I

II rok – Moduł PZJN II lato

III rok – gramatyka kontrastywna – poprawka

III rok – Moduł PZJN

 

 Tabela zbiorcza z terminami egzaminów – sem. letni 2018/19 


sem. zimowy

I rok – Moduł PZJN I zima I

 

III rok – Moduł PZJN

 

 Tabela zbiorcza z terminami egzaminów – sem. zimowy 2018/19

Kalendarz Wydarzeń

Konferenz ‚Argumentation, Persuasion und Manipulation in Medientexten’

Herzlich willkommen auf der Website der 9. internationalen Tagung zur...

Konferencja ‚Ucieczka od wolności? Europa posttotalitarna 75 lat po II wojnie światowej. Literatura – kultura – społeczeństwo – historia’

plakat informacyjny Call for papers_PL Call for papers_EN

Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka Linguistische Juniorentreffen in Wrocław II

Zakład Języka Niemieckiego, Zakład Lingwistyki Stosowanej oraz Językoznawcze Koło Naukowe...
Zobacz wszystkie wydarzenia
Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

INSTYTUT FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

ADRES

PL. BISKUPA NANKIERA 15b
50-140 WROCŁAW

KONTAKT

TEL: +48 71 375 24 44
MAIL: ifg@uwr.edu.pl

Font Resize